Diwygiadau pwysig i'r sustem addysg

09/09/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda’r sustem addysg wedi bod dan y lach yng Nghymru yn ddiweddar, mae cyfres o ddiwygiadau pwysig i'r sustem addysg yng Nghymru wedi’u cyflwyno y tymor hwn a fydd yn canolbwyntio mwy ar lythrennedd a rhifedd tra fod y bagloriaeth Gymreig hefyd yn cael ei ailwampio.

 

Mewn tymor hanesyddol, bydd y cymwysterau yn cael eu haddysgu am y tro cyntaf a fydd yn cynnwys TGAU newydd Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Bydd Bagloriaeth Cymru ddiwygiedig sydd wedi'i graddio ar bob lefel, yn canolbwyntio o'r newydd ar ddatblygu sgiliau.

 

Datblygwyd y cymhwyster hwn er mwyn canolbwyntio'n benodol ar godi lefelau rhifedd, sy'n un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg.

 

Gwella y fagloriaeth

 

Yn ogystal â'r TGAU newydd, caiff Bagloriaeth Cymru ddiwygiedig ei lansio heddiw. Mae'r Fagloriaeth bellach yn fwy trylwyr fyth, yn cynnwys graddau ac yn sicrhau bod pobl ifanc 14-19 oed yn datblygu'r union sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer coleg, prifysgol, cyflogaeth a bywyd bob dydd.

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, "Mae'n gyfnod cyffrous i bawb sydd â diddordeb mewn addysg yng Nghymru. Mae’n hanfodol bod ein hysgolion, ein dulliau addysgu a’n harholiadau’n cadw bob yn gam â’r byd modern, a bydd y newidiadau rydym yn eu cyflwyno y tymor hwn yn cynnig nifer o fanteision i ddisgyblion yng Nghymru o ran sgiliau a bod yn barod am waith."

 

Meddai Huw Lewis, "Rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â disgyblion Ysgol Gyfun Radyr heddiw ac rwy'n siŵr y bydd y cymwysterau newydd yn eu hysbrydoli. Bydd y cymwysterau hyn o fantais iddynt yn y blynyddoedd i ddod pan fyddant yn barod i ymuno â'r byd gwaith."

 

"Mae heddiw'n ddiwrnod da i gyflogwyr ar draws Cymru hefyd." fel yr eglurodd Huw Lewis, "Fe wnaethom gydweithio'n agos â nhw wrth ddatblygu'r cymwysterau newydd, a gwrando ar hyn yr oedd ganddynt i'w ddweud ynghylch beth fyddant ei angen gan weithlu'r dyfodol, ac rydym wedi datblygu cymwysterau sy'n diwallu'r anghenion hynny."

 

Ychwanegodd, Mae ein cymwysterau newydd wedi cael croeso da gan y byd busnes a'r byd academaidd. Maent wedi cael eu hardystio gan gwmnïau fel Admiral, Principality a Brains yn ogystal â rhai o’r sefydliadau academaidd uchaf eu parch yn y byd megis Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru