Diwrnod y Gadair - Ceri Wyn Jones ar y Brig.

Mae Dydd Gwener yn ddiwrnod mawr ar Faes yr Eisteddfod gyda’r seremoni Cadeirio yn y Pafiliwn.  A braf oedd gweld teilyngdod eleni gyda’r Prifardd Ceri Wyn Jones yn ennill y Gadair.  Y teitl eleni oedd ‘Lloches’ a'r beirniaid oedd Llion Jones, Alan Llwyd ac Idris Reynolds. Dywedodd Llion Jones yn y feirniadaeth 

 

“Mewn cystadleuaeth, lle mae llawer iawn o gynganeddu blinedig a llafurus, dyma waith sy’n danchwa o drawiadau newydd ac annisgwyl” aeth ymlaen i ddweud bod “Cadwgan yn llwyr haeddu cadair Eisteddfod Sir Gar” 

 

Heddiw roedd hi hefyd yn ddiwrnod mawr i Stephen Jones ac Aled Siôn Davies, roedd y ddau ymysg y nifer o bobl a oedd yn cael eu hurddo wrth Gylch yr Orsedd. 

 

Mae 'na un diwrnod o Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin ar ôl ac yn ôl y cyfryngau cymdeithasol mae wedi bod yn wythnos lwyddiannus iawn ar y cyfan, darllenwch ymlaen i weld rhai o negeseuon y dydd: