Diwrnod o chwaraeon i Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

29/06/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth dros y penwythnos.

Roedd y diwrnod yn gyfle i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, o bob cwr o Gymru, ddod ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i wella ei hyder a’u sgiliau, ac wrth gwrs eu ffitrwydd cyffredinol!

 

Yn ystod y dydd, fe gystadlodd timoedd, a oedd yn cynrychioli Clybiau ledled Cymru, mewn Rownderi, Pêl-droed pump-bob-ochr, Hoci cymysg, Pêl-rwyd, Rygbi ‘Touch’ a Frisbee.

 

Daeth Maesyfed i’r brig yn y gystadleuaeth Pêl-droed, Sir Benfro yn cipio’r wobr gyntaf yn yr Hoci Cymysg a Merched Sir Gar yn ennill y Bêl-rwyd. Bu’r gystadleuaeth rownderi yn un agos, ond Maldwyn ddaeth i’r brig, ac yn y Frisbee roedd Brycheiniog a Ceredigion yn gydradd gyntaf. Aelodau iau Sir Gar a Brycheiniog enillodd y safle gyntaf yn y gystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ Cymysg. Llongyfarchiadau i’r holl dimoedd a wnaeth cynrychioli ei Sir.

 

Cystadlu brwd

 

Dywedodd Laura Elliott, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru; “Er gwaetha’r glaw yn Aberystwyth dydd Sul, braf oedd gweld cystadlu brwd rhwng y Siroedd. Pleser oedd gweld nifer o dimoedd yn cystadlu yn y 6 cystadleuaeth. Llongyfarchiadau i bawb ddaeth i’r brig, a phob lwc i’r timoedd a fydd yn cynrychioli Cymru yn y rowndiau terfynol Cenedlaethol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru