Disgyblion ysgol yn creu cerdd i garfan merched Cymru

28/08/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru wedi rhyddhau cerdd a ysgrifennwyd gan blant ysgol i gefnogi ymgyrch ragbrofol Ewro 2021 Merched UEFA Cymru.

Mae'r gerdd Gymraeg ysbrydoledig, a ysgrifennwyd gan ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yng Nghasnewydd, yn ganlyniad partneriaeth gyffrous rhwng y ddau sefydliad, a ffurfiwyd trwy gynllun Bardd Plant Cymru.

 

Trwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a llawn hwyl. Trwy weithio mewn partneriaeth, mae CBDC a Llenyddiaeth Cymru wedi gallu cyflwyno ysgrifennu creadigol a phêl-droed i blant mewn ffordd unigryw.

 

Fel rhan o’r prosiect, mynychodd y deg ar hugain disgybl 10-11 oed sesiwn hyfforddi agored carfan Cymru a chynhadledd i’r wasg a gynhaliwyd yn Rodney Parade cyn gêm gyfeillgar Cymru yn erbyn y Weriniaeth Tsiec ym mis Ebrill. Cafodd y plant gyfle hefyd i gwrdd â'r chwaraewyr cyn cymryd rhan mewn sesiwn ymarfer arbennig dan ofal hyfforddwyr Ymddiriedolaeth CBDC.

 

Yn dilyn y diwrnod a gynyddodd werthfawrogiad a diddordeb y plant yng ngharfan Cymru, daeth y cyfle iddynt dreulio diwrnod gyda Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam ym Mharc y Ddraig, Casnewydd i greu cerdd ar y cyd i gefnogi ymgyrch ragbrofol Ewro 2021 Merched UEFA Cymru. Mae 'Cymru ar Ben y Byd' yn sôn am y cyffro sy’n gysylltiedig â gêm bêl-droed Cymru.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, “Mae'n wych gweithio mewn partneriaeth â CBDC i ysbrydoli plant Cymru. Mae Llenyddiaeth Cymru, CBDC, ac Ymddiriedolaeth CBDC wedi ymrwymo i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc i gynyddu cyfranogiad a mwynhad mewn llenyddiaeth a phêl-droed, ac i gefnogi a hyrwyddo’r gwahanol ffyrdd y gall llenyddiaeth a chwaraeon gyfrannu'n gadarnhaol at iechyd a llesiant y genedl. ”

 

Profiad i’w drysori

 

“Bydd gweld y fideo yn chwarae o flaen torf fawr yn Rodney Parade ym mis Medi yn brofiad i’w drysori i’r plant, ac yn rhywbeth y gallant fod yn falch ohono am flynyddoedd i ddod.”

 

Wrth ysgrifennu’r gerdd ar gyfer carfan Cymru, dywedodd Louis o Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, “Rwy’n teimlo’n falch iawn oherwydd fy mod i’n caru fy ngwlad ac mae pêl-droed yn un o fy hoff chwaraeon. Rwy’n gobeithio ein bod ni wedi creu cerdd wych i’r tîm a fydd yn eu cynrychioli nhw. ”

 

Wrth sôn am y defnydd o’r Gymraeg yn y prosiect, ychwanegodd Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Materion Cyhoeddus CBDC, ”Mae'n dangos bod y Gymraeg yn iaith fyw a modern sydd ddim ar gyfer yr ystafell ddosbarth yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru ar brosiectau yn y dyfodol i gynnig profiadau cyffrous ac amrywiol i bobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig unigolion a chymunedau anoddach eu cyrraedd ”

 

Er mwyn gwylio'r ffilm a chlywed y gerdd, ewch i'r wefan