Dirprwyaeth o Japan yng Nghymru

22/11/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae dirpwraeth o asiantaethau teithio o Japan ar daith yng Nghymru am bum diwrnod i gasglu syniadau ar gyfer teithiau o amgylch Cymru yn y dyfodol.

Cynhaliwyd cyfarfod gyda’r asiantaethau yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant - ar ddiwrnod llawn cyntaf y grŵp yng Nghymru - ar ôl ymweld â Chaerdydd ar gyfer gêm rygbi Cymru yn erbyn Japan ddydd Sadwrn.

 

Grŵp o asiantaethau teithio dylanwadol allweddol yw Cymdeithas Asiantaethau Teithio Japan.  

 

Cafodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates gyfarfod gydag Is-Lywydd y Gymdeithas Asiantaethau, Jungo Kikuma. 

 

Wrth groesawu'r grŵp nôl i Gymru, dywedodd Ken Skates, ‘Roedd gêm dydd Sadwrn yn gyfle arall i ni ddathlu'r cysylltiadau gwych sydd gan Gymru â Japan – yn ogystal â'r ffaith fod ein hallforion i Japan yn cynyddu o un flwyddyn i'r llall. Rydym hefyd yn gweld mwy o ddiddordeb yng Nghymru fel cyrchfan gwyliau."

"Mae ymweliad JATA yn dilyn y newyddion gwych a gawsom fis diwethaf pan enwyd gogledd Cymru yn un o'r deg lle gorau yn y byd i ymweld ag ef yn 2017. Mae hyn yn gamp i ogledd Cymru ac mae'n offeryn marchnata gwych ar gyfer blwyddyn nesaf."

 

Llwyfan Gwych

 

Yn ôl Ken Skates, "Mae ffigurau ymwelwyr tramor chwe mis cyntaf 2016 yn edrych yn gadarnhaol iawn gyda thwf o 15% yn nifer yr ymweliadau o dramor. "Mae'r proffil uwch sydd gan Gonwy yn Japan yn dilyn y wobr gan JATA yn 2015 yn llwyfan gwych i ni hyrwyddo Cymru mewn marchnad eithaf newydd ac i ledaenu'r neges am yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y berthynas gyda'r grŵp dylanwadol hwn."

 

Ychwanegodd Ken Skates, "Flwyddyn nesaf fydd y cyfnod perffaith i ymwelwyr o Japan ddod i Gymru i'n helpu i ddathlu'r Flwyddyn Chwedlau yn 2017.  Yn ystod y flwyddyn rydym yn gobeithio dod â'r gorffennol yn fwy byw nag erioed o'r blaen a chreu chwedlau Cymreig newydd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru