Dim ond 31% yn gallu enwi prif weinidog Cymru, yn ol ymchwil newydd gan y BBC

03/12/2014

Categori: Celfyddydau, Iaith

Rhodri Talfan Davies

Wrth ysgrifennu ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig, dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies fod yna gagendor mawr yng ngwybodaeth y cyhoedd am newyddion o Gymru.

 

Datgelodd fod ymchwil gan y BBC wedi canfod mai dim ond 31% oedd yn gallu enwi prif weinidog Cymru.

 

Dywedodd Mr Davies, “Mae ein hymchwil yn dangos yn glir iawn bod dealltwriaeth y cyhoedd o wleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus yng Nghymru  yn llawer llai o’i gymharu a’u gafael ar wleidyddiaeth y DU gyfan.”

 

Mae’r ffigyrau yn dangos fod angen gwella’r ddarpariaeth newydd o Gymru, meddai  “Er gwaetha’r ffaith fod naw o bob deg o oedolion yn dweud bod ganddynt ddiddordeb gwirioneddol mewn newyddion am Gymru, canfu ein harolwg diweddaraf mai dim ond hanner yr oedolion yng Nghymru a allai enwi pa blaid oedd mewn llywodraeth ym Mae Caerdydd, a dim ond 31% a allai enwi Prif Weinidog Cymru yn ddigymell.”

 

Mae’n gweld fod angen mynd i’r afael a’r diffyg brawychus yng ngwybodaeth y cyhoedd o wleidyddiaeth Cymru.

 

“Dylai mynd i'r afael â'r diffyg gwybodaeth brawychus, fod yn fater o flaenoriaeth i bawb sy'n gofalu fawr am lywodraethu democrataidd priodol o Gymru.”

 

Gwelodd Mr Davies fod gan BBC Cymru gyfrifoldeb pwysig i sicrhau fod y gagendor mewn gwybodaeth am wleiddyddiaeth Cymru yn lleihau, gyda’r pwyslais ar gynyddu’r ddarpariaeth am newyddion o Gymru yn flaenoriaeth.