Digwyddiadau cyffrous i'r teulu ym Mhenfro

Bydd tri atyniad ym Mhenfro yn cynnig digwyddiadau cyffrous i'r teulu cyfan dros benwythnos gŵyl y banc.

Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes yr Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i gyd wedi trefnu digwyddiadau arbennig i wneud yn siŵr bod digon o bethau i'ch difyrru dros ŵyl banc Calan Mai.

 

Cerbydau clasurol

 

Bydd Castell a Melin Heli Caeriw yn rhoi cyfle i chi fwynhau’r tiroedd hudol wrth i chi edmygu rhai o'r cerbydau clasurol a’r hen geir gorau un. Bydd y digwyddiad Ceir Clasurol yn y Castell yn cael ei gynnal rhwng 10am a 4pm ddydd Llun 1 Mai. Bydd y Castell ar agor rhwng 10am a 5pm, lle bydd adloniant cerddorol yn cael ei ddarparu gan y band chwythbrennau lleol, Castle Brass.

 

Bydd gweithgareddau hwyliog i blant hefyd, gan gynnwys sesiynau celf a chrefft a helfa drysor Chwedlau Caeriw.

 

Mae'r sioe geir yn gynwysedig yn y pris mynediad arferol. Codir ffi fechan am weithgareddau eraill. Dylech nodi ei bod yn bosib na fydd y sioe yn mynd rhagddi os bydd hi’n dywydd gwlyb. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01646 651 782 neu ewch i'r wefan.

 

Ffair wanwyn

 

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dathlu newid yn y tymhorau gyda Ffair Wanwyn, a gynhelir rhwng 10am a 4pm ddydd Sul 30 Ebrill.

 

Yn yr iard, bydd pob math o stondinau gan gynhyrchwyr lleol – stondinau garddio, bwyd a diod ac anrhegion – a bydd cyfle i blant blannu hadau blodau haul ac addurno potiau.

 

Bydd cyfle hefyd i ymweld â'r amrywiol orielau di-dâl yn Oriel y Parc, gan gynnwys Hud ar Ddyfed: Chwedloniaeth Sir Benfro yn y brif oriel.

 

Gallwch gael mynediad am ddim i’r Ffair Wanwyn, y Ganolfan Ymwelwyr a’r Oriel. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01437 720392 neu ewch i wefan yr Oriel.

 

Byw gyda’r tirwedd

 

Os byddwch chi'n ymweld â Phentref Oes Haearn Castell Henllys, cewch ddysgu mwy am fyw mewn harmoni gyda’r dirwedd o’ch cwmpas gyda digwyddiad arbennig Byw gyda’r Dirwedd ddydd Sul 30 Ebrill rhwng 11am ac 8pm.

 

Cewch gyfle i ddysgu am chwilota am fwyd, perlysiau a meddyginiaethau, hen gredoau a chrefftau, gyda phob math o stondinau. Bydd ymwelwyr hefyd yn cael eu gwahodd i ddathlu Calan Mai a dechrau'r haf drwy adrodd storïau, dawnsio o amgylch y fedwen fai, creu penwisg, peintio wynebau a mwynhau cerddoriaeth. Yna, ar ddiwedd y dydd, bydd y dyn gwiail yn cael ei losgi. Cynhelir barbaciw o 5pm ymlaen.

 

Taith ‘nol mewn amser

 

Wedyn, ar ddydd Llun 1 Mai gallwch ymuno a Chwest y Chwedlau o 11am-1pm a 2pm-4pm. Ewch ar daith nol mewn amser ac ymunwch mewn cwest trwy’r goedwig gan gwrdd â chymeriadau llawn ddirgel ar y ffordd. Dewch i ddarganfod storiâu’r Mabinogi a gweithgareddau cyffrous.

 

Codir tâl mynediad arferol. Efallai y codir ffi ar gyfer gweithgareddau ychwanegol. Ffoniwch 01239 891319 i gael manylion neu ewch i'r wefan.

 

Os ydych chi’n awyddus i fentro i’r awyr agored yn y Parc Cenedlaethol, mae dros 200 o lwybrau cerdded ar-lein i'ch helpu i fwynhau rhywbeth newydd. Mae llwybrau addas i bobl o bob gallu. Ewch i wefan i gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion ynglŷn â sut i ddod o hyd i Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro ar Google Street View.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru