Digwyddiad arbennig i ddathlu cysylltiadau Cymru a Chatalwnia

17/09/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynhelir digwyddiad arbennig yn y Senedd yr wythnos hon i ddathlu’r cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a Chatalwnia.

Yn ystod y digwyddiad, cyhoeddir cyfrol o gerddi Menna Elfyn yn y Gatalaneg a gyfieithwyd gan Silvia Aymerich.

 

Ceir hefyd anerchiad gan Menna Elfyn, Llywydd Wales PEN Cymru; Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol; Carles Torner, Cyfarwyddwr Gweithredol PEN Rhyngwladol; yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Mercator ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; ac Elin Jones AC, sydd hefyd yn noddi’r digwyddiad. 

 

Dywedodd Menna Elfyn ‘Mae ymdrechion pobl Catalwnia o blaid yr iaith Gatalaneg wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni yng Nghymru ac mae llawer yn sôn am gyfraniad ieithyddol Cymru a Chatalwnia i wledydd eraill yn Ewrop sydd am ymrymuso eu pobl a’u ieithoedd. Mae’n fraint i mi fod Sylvia wedi cyfieithu cyfrol o ngwaith i’r iaith Gatalaneg, gan obeithio y bydd hyn yn cyfrannu eto ar y berthynas rhwng y ddwy wlad a rhwng y Gymraeg a’r Gatalaneg. Mae ein dwy wlad yn wynebu heriau sydd am i ni ildio ein lle yn y byd ac yn Ewrop. Ond wnawn ni ddim – mae’r Cymry a’r Catalaniaid yn bobl agored, groesawgar, ryngwladol.’

 

Llysgennad arbennig

 

Dywedodd Elin H G Jones ar ran Cyfnewidfa Lên Cymru: ‘Mae Menna Elfyn yn llysgennad arbennig dros Gymru a’r Gymraeg fel bardd ac fel Llywydd Wales PEN Cymru. Bellach, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i dros ddeg o ieithoedd, a’i llais yn un Cymreig a rhyngwladol. Mae cyfieithu llenyddol yn creu pontydd rhwng ieithoedd a llenyddiaethau, rhwng pobl a rhwng gwledydd ac yn ein galluogi i ddeall mwy am ein gilydd. Dyma adeg holl bwysig i gynnal a defnyddio’r pontydd hyn’. 

 

Cynhelir y digwyddiad am 6pm, ddydd Mercher 18 Medi 2019, yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Trefnir y noson gan Wales PEN Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru.