'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith': Cymdeithas yr Iaith yn cynnig camau ymarferol

23/10/2014

Categori: Iaith, Newyddion

amsin Davies, llefarydd cymunedau Cymdeithas yr Iaith

Wrth ymateb i sylwadau'r Prif Weinidog nad oes "modd osgoi" y ffaith bod mewnlifiad yn effeithio ar y Gymraeg, meddai Tamsin Davies, llefarydd cymunedau Cymdeithas yr Iaith:

 

"Da gweld Carwyn Jones yn cydnabod yr effaith mae'r drefn gynllunio yn ei gael ar yr iaith. Nawr mae angen iddo sicrhau bod y Bil Cynllunio yn cael ei addasu er mwyn diogelu'r Gymraeg rhag grymoedd y farchnad rydd. Mae'n hanfodol bod modd gwrthod neu dderbyn cynlluniau arfaethedig ar sail eu heffaith ar yr iaith. Mae angen sicrhau hefyd bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn adlewyrchu anghenion lleol, ac nid targedau tai cenedlaethol. Yn ein Bil Cynllunio amgen, ry'n ni'n cynnig ffordd gwbl ymarferol o wneud y pethau hyn." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net