Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd twristiaeth Prydeinig

07/12/2018

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

Fe fu Ian Edwards yn Brif Swyddog Gweithredol gyda Gwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd, pan gynhaliwyd Cwpan Ryder yn 2010 ac Uwchgynhadledd NATO yn 2014; a Chanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru sydd i agor ar ddechrau'r flwyddyn nesaf ac sydd o fewn safle'r gwesty. Cafodd Ian ei enwi'n Westywr y Flwyddyn yng Ngwobrau Lletygarwch Ewropeaidd 2015; ac roedd yn aelod o gyn Fwrdd Cynghori Twristiaeth Gweinidogol Llywodraeth Cymru.

 

Croesawodd y Gweinidog Diwylliant, Dafydd Ellis-Thomas y penodiad, "Dwi'n falch iawn o benodi Ian i gynrychioli Cymru ar Fwrdd VisitBritain, gyda'i wybodaeth helaeth o'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol, dwi'n hyderus y bydd yn werthfawr i'r Bwrdd, bydd yn helpu i gyfrannu at ddatblygiad cyffredinol twristiaeth yng Nghymru ac yn helpu i ddiffinio, datblygu a chraffu ar gynlluniau a llwyddiannau VisitBritain.   Ni fu erioed mor bwysig i bontio Cymru yn ddiwylliannol, yn ddigidol ac yn ffisegol â'r byd - ac mae ein gwaith gyda VisitBritain yn ffordd bwysig o greu perthynas mewn ymgais i ddatblygu ein cyfran o ymweliadau rhyngwladol i Gymru."

 

30 mlynedd o brofiad

 

Dywedodd Ian Edwards: “Dwi’n falch iawn o gael fy mhenodi yn gynrychiolydd Cymru ar Fwrdd VisitBritain yn ystod y cyfnod cyffrous hwn i Gymru.    Dwi’n edrych ymlaen at ddod â’m 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau lletygarwch a digwyddiadau i’r swydd amlwg hon, yn ogystal â’m brwdfrydedd personol i hyrwyddo Cymru a Phrydain fel cyrchfan arbennig i ymwelwyr.  Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i weithio’n agosach gyda’r tîm yn Croeso Cymru wrth i mi fynychu’r Bwrdd Rheoli Twristiaeth hefyd.” 

 

Yn ogystal â chynrychioli cyfarfodydd o Fwrdd Cymru a VisitBritain, bydd Ian hefyd yn mynd i gyfarfodydd o Fwrdd mewnol Rheoli Twristiaeth Adran Twristiaeth a Marchnata Llywodraeth Cymru.