Dewin Dwl yn gwrthdystio o flaen y Swyddfa Gymreig yn Llundain

07/02/2017

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae cymeriadau o deledu plant Cymraeg wedi bod yn gwrth-dystio tu allan i Swyddfa Cymru yn Llundain fel rhan o ymgyrch i ddatganoli darlledu i’r Cynulliad. 

Fe fu’r Dewin Dwl ac Cyw yn ymuno yn y brotest a gynhaliwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Llundain. 

 

Wrth gefnogi protest y cymeriadau plant yn Llundain, dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Mae'r Dewin Dwl hyd yn oed wedi sylweddoli bod rhywbeth mawr o'i le â chyfryngau Cymru. Dyw hi ddim yn gwneud synnwyr bod Gweinidogion yn yr Adran hon, sy'n gwybod dim am y Gymraeg na Chymru, yn cael penderfynu ar ddarlledu yn ein gwlad. Dylai penderfyniadau dros y cyfryngau yng Nghymru gael eu gwneud gan bobl Cymru - mae'n bryd datganoli darlledu. Ni sydd yn gwybod beth sydd orau i'r Gymraeg a'n cymunedau – nid Gweinidogion a gweision sifil sydd heb ddiddordeb yn y mater."

 

"Mae'n glir o'n sgyrsiau gydag Aelodau Seneddol dros y misoedd diwethaf, gan gynnwys Swyddfa Cymru, bod y mwyafrif yn gwrthwynebu unrhyw ymdrech i dorri S4C yn bellach. Ond eto, mae gyda ni Weinidogion yn yr Adran Ddiwylliant yn Llundain yn awgrymu bod y Ceidwadwyr yn cynllunio i dorri addewid i ddiogelu cyllid y sianel. Dylen ni fod yn trafod sut i ehangu darlledu yn Gymraeg yn hytrach na gorfod pledio yn flynyddol am frwsion o'r bwrdd. Er bod cannoedd o sianeli teledu a gorsafoedd radio Saesneg, dim ond un sianel deledu a gorsaf radio Gymraeg sydd." 

 

Dwl iawn

 

Wrth siarad o'r brotest yn Llundain, ychwanegodd y cymeriad plant Dewin Dwl: "Mae 60% o bobl Cymru eisiau datganoli darlledu, felly peth dwl iawn yw peidio gwrando arnynt. Y peth doeth i'w wneud ydi gwrthod talu trwydded, nes i rymoedd dros ddarlledu ddod i Gymru." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru