Dewch i Gymru yw'r alwad

20/01/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Kizzy Crawford yn canu ar yr hysbyseb

Cafodd hysbyseb newydd ei lansio gan Croeso Cymru, sy’n dangos rhai o uchafbwyntiau Cymru er mwyn denu ymwelwyr o weddill Prydain ac Iwerddon yma.  

 

Gyda chynnydd wedi bod yn y nifer o ymwelwyr i Gymru y llynedd, mae Croeso Cymru yn awyddus i fanteisio ar y momentwm yn y flwyddyn sydd i ddod.

 

Mae’r hysbyseb teledu yn dangos pobl yn mwynhau Castell Caernarfon ac yn amlygu’r profiadau diddorol a ellir ei brofi yng Nghymru gan gynnwys gweld dolffiniaid ar hyd arfordir Ceredigion.

 

Yn gefndir i'r hysbyseb yw cân newydd ‘Yr Alwad’ gan y gantores a’r gyfansoddwraig adnabyddus Kizzy Crawford.

 

Mae gan Kizzy Crawford sy'n 18 oed o Aberaeron atgofion melys o wyliau teuluol yng Nghymru fel yr esboniodd,

 

"Mae gen i gymaint o atgofion melys o wyliau teuluol yng Nghymru, fel Traeth Poppit; Arberth; Pen Llŷn; parc cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Beddgelert. Mae'r rhain i gyd yn fannau nes i ymweld a nhw fel plentyn gyda fy nheulu ac mae nhw’n dod a llawer o atgofion hapus i mi. Maent yn leoedd gwych i deuluoedd i ymweld, ond i gyd yn unigryw ac yn hardd iawn hefyd."

 

Diben yr ymgyrch yw annog pobl i ddod i Gymru i fwynhau anturiaethau, i ddarganfod pethau newydd ac i fwynhau treulio amser gyda’i gilydd fel teulu.  

 

Oes gennych chi atgofion braf o wyliau mewn mannau eraill o Gymru? 

 


 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net