Dethol uchafbwyntiau Tafwyl 2019

25/06/2019

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth degau o filoedd i fwynhau Gwyl Tafwyl unwaith eto eleni yng Nghastell Caerdydd i ddathlu Cymreictod yn y brifddinas.

Heb os, dyma’r Wyl orau eto, gyda’r digwyddiad poblogaidd yn tyfu bob blwyddyn a Chymreictod Caerdydd yn mynd o nerth i nerth. Daeth yr Wyl i ben gyda'r gantores Caryl Parri Jones yn perfformio ei chlasuron bythol wyrdd. 

 

Yr oedd yna fwyd a diod i dynnu dwr o ddannedd, gwledd o gerddoriaeth, bwyd i’r meddwl ac adloniant celfyddydol i blesio pawb. Mae Lleol.cymru wedi dethol y gorau o’r negeseuon am yr Wyl eleni. 

 

Mwynhewch yr hwyl a’r sbri a'r uchafbwyntiau.