Ymgyrch i achub Saith Seren

20/04/2015

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Croesawodd Marc Jones sy’n gadeirydd canolfan menter Saith Seren fod dros £700 o addewidion ariannol misol wedi dod mewn tridiau yn unig, fel rhan o’r ymgyrch i sicrhau dyfodol y Ganolfan.

 

Ond mae Marc Jones yn apelio ar y cyhoedd am ragor o gefnogaeth i sicrhau nad yw’r drysau yn cau am byth.

 

Agorwyd Canolfan Saith Seren bedair mlynedd yn ôl er mwyn hybu diwylliant Cymraeg yn nhref Wrecsam, a datblygodd yn ganolbwynt poblogaidd i weithgareddau diwylliannol yr ardal.

 

Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd y cyfarwyddwyr fod y Ganolfan wedi methu dod i gytundeb gyda’r landlordiaid a’i bod mynd i gau oherwydd nad oedd yn yn gallu talu ffordd. Yn dilyn y cyhoeddiad, fe sefydlwyd ymgyrch i achub y Ganolfan gan wefan Say Something in Welsh sydd wedi derbyn cefnogaeth sylweddol o Gymru a thu hwnt, fel yr eglurodd Marc Jones,

 

"Rydan ni wedi’n syfrdanu gan y gefnogaeth gan bobl o Wrecsam, Cymru a thu hwnt ar ôl i ni glywed y byddai Saith Seren yn cau. Rydym yn ddiolchgar iawn am y geiriau caredig oddi wrth bawb sydd wedi cysylltu â ni.”

 

Wrth ymateb i’r ymgyrch, dywedodd Marc Jones fod y Fenter yn ddiolchgar I Say Something in Welsh am yr ymgais i achub Saith Seren, "Rydym yn ddiolchgar iawn fod Say Something in Welsh wedi lansio ymgych lle mae pobl yn gaddo £10 neu fwy y mis i gefnogi Saith Seren.” "Rydym yn ymwybodol iawn fod llawer o bobl wedi rhoi arian i Saith Seren yn y gorffennol oherwydd na fu unrhyw arian cyhoeddus ar gyfer y fenter.”

 

Cefnogi ymgyrch

 

“Yn hytrach na gweld gwaith caled y pedair mlynedd diwethaf ddiflannu, meddai Marc Jones, “rydym fel bwrdd am gefnogi’r ymgyrch gan Say Something yn Gymraeg i gynnal canolfan Gymraeg yn Wrecsam oherwydd ein bod yn argyhoeddedig o werth y lle ar gyfer yr iaith a'r diwylliant lleol.”

 

Datgelodd fod angen sicrhau £3,000 y mis er mwyn sicrhau dyfodol y Ganolfan yn y tymor hir, "Ni fydd unrhyw arian sy’n cael ei addo yn cael ei dalu allan oni bai ein bod yn cyrraedd targed o £3,000 y mis ac mae'n anhygoel gweld bod £700 werth o addewidion misol wedi eu gaddo mewn tridiau’n unig. Mae llawer o'r rhain yn lleol, wrth gwrs, ond dwi’n deall bod rhai hefyd wedi dod o saith gwlad wahanol.”

 

Apelio am gefnogaeth

 

Mae Marc Jones yn apelio ar y cyhoedd I ymuno yn yr ymgyrch, gan bwysleisio na fydd arian yn cael ei gymryd tan fod y Ganolfan yn gallu talu'i ffordd yn y tymor hir, “Mae pobl yn gweld gwerth cael canolfan Gymraeg yn Wrecsam. Os bydd mwy o bobl yn cytuno â nhw, byddwn yn gofyn iddyn nhw ymuno â'r addewid yma fel y gallwn barhau i fasnachu y tu hwnt i fis Mai. Ni fydd unrhyw arian yn cael ei gymryd tan rydan ni’n sicr y gall y ganolfan gynnal ei hun."

Dywedodd Marc Jones fod llawer o bobl eraill wedi bod mewn cysylltiad i gynnig eu cefnogaeth, ond fod amser yn brin. 

 

Ychwanegodd: "Fel y mae pethau, rydym wedi cytuno gyda'r landlord mai’r dyddiad cau fydd 16 Mai, felly mae amser yn brin i ni fel menter gymunedol. Mae'n amlwg o’r adwaith yn bersonol ac ar-lein fod pobl yn teimlo'n gryf iawn ynglŷn â'r angen i gadw Saith Seren fynd. Rydan ni fel bwrdd yn gobeithio y bydd yr apêl yn cyflawni ei nod. "