Gweithdai i blant dros y Pasg

31/03/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Dros wyliau’r pasg, bydd Cadw yn cynnal gweithdai cyffrous i blant yn amrywio o godi cestyll enfawr gyda Lego, animeiddio straeon rhyfeddol o orffennol Cymru gyda thechnoleg ddiweddaraf, a rhoi gwedd newydd i strwythurau hanesyddol gyda Minecraft.

 

Dyma ychydig o’r llu o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal fel rhan o gyfres o weithdai am ddim ‘Creu gyda Cadw’ dros wyliau’r Pasg yw’r rhain.

 

Byd mwy na 200 o blant yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gweithdai sydd wedi cael eu trefnu rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru.

 

Bydd y gweithdai dwyawr yn cael eu cynnal yng Nghaer Rufeinig Segontiwm yng Nghaernarfon ar Ebrill 7, 8 a 9 ac yn Neuadd Fawr Castell Caerffili ar Ebrill 8, 9 a 10. Bydd dau sesiwn y dydd ym mhob lleoliad ac maent yn addas i blant saith oed a hŷn. Gan fod y llefydd yn gyfyngedig, bydd archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy Eventbrite.

 

Cofrestru ar gyfer y sioe deithiol Caerffili

Cofrestru ar gyfer y sioe deithiol Segontium

 

Adeiladu cestyll lego

 

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn sesiynau animeiddio a dosbarthiadau MinecraftEdu, yn adeiladu cestyll LEGO a hyd yn oed yn ail-greu replicas o gestyll mawr allan o fwy na 3,000 o ddarnau o Lego. 

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, “Mae hwn yn gyfle rhagorol i gael pobl ifanc i ddysgu am ein hanes cyfoethog mewn ffordd hwyliog. Rydyn ni’n lwcus bod gennym ni safleoedd gwych ledled Cymru sy’n ysbrydoliaeth berffaith i feddyliau ifanc, creadigol. Bydd annog plant i ymwneud â’u treftadaeth mewn ffyrdd newydd yn sicrhau bod straeon rhyfeddol Cymru’n cael eu cadw'n fyw a'u trosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol".

 

Bydd y bobl ifanc greadigol yn gweithio yng Nghaerffili ar replica Lego o’r castell eiconig, ac yn Segontiwm, byddant yn gweithio ar ailadeiladu castell enwog Harlech.

 

“Mae’r castell yma wedi ysbrydoli awduron, beirdd ac arlunwyr ar hyd yr oesoedd,” dywedodd Tony Payne, prif warcheidwad Caerffili.

“Bydd yn grêt gweld plant yn defnyddio’u dychymyg i greu cynlluniau newydd gydag adnoddau modern fel Minecraft ac animeiddio stopio a symud. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y model terfynol o Gaerffili wedi’i greu o Lego i gyd a byddwn yn ei arddangos ar y safle i ymwelwyr dros y Pasg”

 

Dywedodd Adele Jones o Ganolfan Addysg Eden: “Mae cestyll yn rhan mor eiconig o’n hanes ni yng Nghymru ac mae Lego’n ddelfrydol i ail-greu’r strwythurau epig yma.

 

“Mae Lego’n adnodd gwych i gynnal sylw pobl ifanc wrth iddyn nhw ddysgu am hanes a diwylliant y gorffennol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld beth fydd yn cael ei greu yn y gweithdai yma.”

 

Mae’r gweithdai’n rhan o ymgyrch ‘Paciwch eich dychymyg’ gan Cadw, a gafodd ei lansio gyda fideo yn dangos y broses o ail-greu Castell Rhuddlan gyda 50,000 o ddarnau o Lego.

 

Cystadleuaeth

 

Hefyd mae Cadw wedi lansio cystadleuaeth i annog ymwelwyr i ddefnyddio eu dychymyg i greu eu fersiynau eu hunain o’u hoff safle hanesyddol yng Nghymru allan o unrhyw ddeunydd o’u dewis, o ddarnau o Lego i focsys cardfwrdd.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 30 Ebrill. Caiff rhestr fer o'r ymdrechion ei harddangos mewn albwm Facebook a chaiff yr enillwyr cyffredinol eu dewis gan Bob Carney yn ystod ei ymweliad â Chymru ym mis Mai. Mae Bob yn arbenigwr Lego ac yn hoff iawn o gestyll. Bydd yr enillwyr yn derbyn talebau Lego a phrofiad Lego.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch 'Paciwch eich Dychymyg' Cadw, i gyflwyno eich creadigaethau CHI o gestyll ac i gadw eich lle yn y gweithdy Lego, ewch i wefan Cadw

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net