Mae'r Cardi Bach yn dychwelyd

30/03/2015

Categori: Hamdden

Mae'r Cardi Bach yn dychwelyd

I'r rhai ohonoch sy'n byw yng Ngheredigion, mae’r Cardi Bach, gwasanaeth bws poblogaidd yr arfordir, yn ôl yn dilyn ymgyrch lwyddiannus yn lleol i ail-gyflwyno’r gwasanaeth.

 

Mae’r ‘Cardi Bach’ yn rhedeg rhwng Aberteifi a’r Ceinewydd ac mae’n cysylltu pentrefi’r arfordir. Mae’n cynnig ffordd hyfryd a hwylus o fwynhau golygfeydd godidog Bae Ceredigion ac mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i grwydro ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion.

 

Bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu’r gwasanaeth trwy Gyngor Sir Ceredigion yn ystod 2015-16 a fydd yn rhedeg am chwe diwrnod yr wythnos dros yr Haf a bydd gwasanaeth llai yn ystod y Gaeaf. Mae’r gwasanaeth (Rhif 552) hefyd yn rhedeg ar ddydd Iau trwy gydol y flwyddyn i nifer o bentrefi.

 

Mae’r amserlen ar gael ar wefan y Cyngor  a gwefan Llwybr Arfordir Ceredigion.

 

Bu’r Cardi Bach yn rhedeg tan fis Medi 2015 gyda chymorth Cynllun Datblygu Gwledig Cymru. Ar ôl i’r gwasanaeth ddod i ben o dan y prosiect hwnnw, dechreuwyd ymgyrch yn lleol i’w ailsefydlu, ac fe gyflwynwyd deiseb i Lywodraeth Cymru. Bu’r Cyngor yn cydweithio gyda’r grŵp ymgyrchu lleol ar y gwasanaeth newydd.

 

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor “Mae’r Cardi Bach wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phobl leol ac ymwelwyr a cherddwyr. Yr ydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gawsom gan y Gweinidog i ailgychwyn y gwasanaeth”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net