Dathlu llwyddiant y diwydiant twristiaeth

26/03/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Wrth i’r diwydiant twristiaeth ymgynull ar gyfer Oscars y diwydiant – y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol, bu’r Gweinidog Twristiaeth,Ken Skates, yn dathlu llwyddiant y diwydiant twristiaeth yng Nghymru ar drothwy tymor prysur arall.

 

Meddai’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates: “Diben heddiw yw dathlu’r gorau am y diwydiant twristiaeth yng Nghymru ar drothwy gwyliau’r Pasg.  Mae'r diwydiant mewn sefyllfa gref rydym wedi gweld bod ymwelwyr tramor i Gymru  wedi cynnyddu 14% yn naw mis cyntaf 2014 sy'n dangos ein bod ar y blaen o ran denu ymwelwyr tramor wrth i farchnadoedd adfer ac rydym hefyd wedi gweld cynydd yn ein cyfran o'r farchnad o ymwelwyr domestig.   Mae ffigurau twristiaeth ddomestig am y 10 mis cyntaf 2014 yn dangos bod cyfanswm y nosweithiau a dreuliwyd yng Nghymru yn 1.5% i fyny o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2013, tra bod y cyfanswm ar gyfer Prydain yn ei chyfanrwydd yn 7.4 y cant i lawr.

.

 “Mae’r ffigurau diweddar o’r ymgyrch ‘Does unman Tebyg i Gymru’  yn profi bod ymgyrchoedd marchnata Croeso Cymru yn esgor ar ganlyniadau go iawn i Gymru a’r economi ac wedi sbarduno £238 miliwn o wariant ychwanegol.’

 

 "Mae gennym lawer o ddatblygiadau eiconig sydd yn mynd i godi enw da Cymru yn agor eleni. Bydd agor Surf Snowdonia yn yr haf yn golygu bod sylw pawb ar Gymru wrth i  lagŵn syrffio mewndirol cyntaf Ewrop agor. Bydd datblygiadau pellach megis Zip Below ym Mlaenau Ffestiniog yn linyn arall i'n bwa fel cyrchfan antur. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at weld agoriad Castell Aberteifi ar ôl y gwaith adnewyddu, yn ogystal â ailagor Mwyngloddiau Aur Dolaucothi yn Sir Gaerfyrddin ac agor datblygiadau newydd yn ein Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

 

“Rydym hefyd wedi cymryd camau breision i godi safle Cymru yn y diwydiant digwyddiadau mawr trwy’r byd ac rydym yn awr yn disgwyl ymlaen at ddenu llawer mwy o ddigwyddiadau, o Gwpan Rygbi’r Byd i gyfres y Lludw eleni.

 

“Er mwyn adeiladu ar lwyddiant dathliadau Dylan Thomas y llynnedd, edrychaf ymlaen yr wythnos nesaf i gyhoeddi menter newydd a fydd yn manteisio i'r eithaf ar y buddsoddiad a llwyddiant y blynyddoedd diwethaf a bydd yn rhoi rheswm cyffrous arall i bobl i ymweld â Chymru yn ystod 2016.

 

“Hoffwn ddymuno’n dda i bawb sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol heno.  Mae cyrraedd mor bell  â hyn yn y gystadleuaeth ei hun yn arwydd o lwyddiant.”

 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net