Cartrefi Cymunedol Gwynedd dan y lach

19/03/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi penodi dau gyfarwyddwr di-Gymraeg er gwaetha protestiadau gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw arnynt i ddilyn polisi iaith Cyngor Gwynedd.

 

Daeth Cartrefi Cymunedol Gwynedd i fodolaeth pan sefydlodd Cyngor Gwynedd gwmni preifat i weinyddu stoc dai y sir. Ond mae pryder fod y cwmni hwn yn mynd yn groes i bolisi’r awdurdod lleol, trwy beidio gwneud y Gymraeg yn hanfod o fewn swyddi. 

 

Mynegodd Gymdeithas yr Iaith Gymraeg siom wrth glywed y newyddion fod y cwmni wedi penodi dau gyfarwyddwr di-gymraeg.

 

Dywedodd Menna Machreth, Cadeirydd rhanbarth Gwynedd a Môn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, “Mae canran uchel iawn o denantiaid y gymdeithas dai hon yn siaradwyr Cymraeg - dylai'r Gymraeg fod yn sgil hanfodol mewn swyddi fel hyn. Mae'r penderfyniad yn tanseilio ymdrechion i gryfhau'r iaith nid yn unig yn yr ardal hon ond llefydd eraill yn ein gwlad sy'n edrych i ni am arweiniad.”

 

Mae Menna Machreth yn gweld fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn mynd yn groes i bolisi’r Cyngor a’i sefydlodd, “Mae gan Gyngor Gwynedd record hir ac anrhydeddus iawn o weinyddu'n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, rydym yn sicr ein barn fel mudiad, na fyddai hyn byth wedi digwydd o dan yr hen drefn o gael tai cymdeithasol o dan berchnogaeth y Cyngor, yn hytrach na sefydliad allanol. Yn anffodus mae mwy a mwy o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu gwerthu allan i gwmnïau a sefydliadau preifat y dyddiau hyn, sydd yn ein tyb ni yn sicr o ddilyn bod llai o wasanaeth Cymraeg ar gael.”

 

Ychwanegodd, “Mae'r ateb yn syml felly, rhowch ddigon o adnoddau ariannol i Gyngor Gwynedd fedru cadw gwasanaethau cyhoeddus yn nwylo'r cyhoedd. Mae hyn oll yn tanlinellu ein galwadau bod angen i dai cymdeithasol ddod yn ôl dan berchnogaeth gyhoeddus.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net