Pwysau'n cynyddu i gryfhau'r Gymraeg yn y Mesur Cynllunio

18/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

galw am welliannau i'r bil cynllunio

Mae’r pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth Cymru i gynnig gwelliannau i’r bil cynllunio er mwyn cryfhau sefyllfa’r Gymraeg, wrth i bwyllgor yr amgylchedd drafod y gwelliannau i’r mesur heddiw.

 

Cyngor Gwynedd yw’r diweddaraf i ymuno gyda Phlaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar gryfhau’r bil cynllunio.

 

Cafwyd datganiad gan Gyngor Gwynedd ddoe yn annog Aelodau Cynulliad i bleidleisio dros welliannau i'r Bil Cynllunio er mwyn cryfhau'r ffocws ar y Gymraeg.

 

Croesawodd Tamsin Davies ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddatganiad Cyngor Gwynedd,  "Rydym yn falch bod Cyngor Gwynedd wedi cefnogi galwadau trawsbleidiol y pwyllgor. Mae'n syndod nad yw'r Gweinidog wedi cytuno i weithredu ar gonsensws y pwyllgor eto: roedden nhw'n gytûn bod angen i'r Gymraeg fod yn ystyriaeth berthnasol statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio unigol."  

 

Diogelu'r Gymraeg

 

Fe heriodd Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Elin Jones y Prif Weinidog, Carwyn Jones ar y pwnc a galw arno i ymateb i ofynion cynrychiolyddion blaenllaw Llywodraethau Leol Cymru – gan gynnwys rhai Llafur – i addasu’r Bil Cynllunio er mwyn diogelu’r Gymraeg.

 

Gofynnodd Elin Jones i’r Prif Weinidog wneud yr iaith Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol ac i roi’r grym i Lywodraeth Lleol i bennu eu targedau tai eu hunain.

 

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Elin Jones, “Y maes cynllunio yw un o’r meysydd mwyaf dylanwadol i ddiogelu’r Gymraeg, ac mae’n iawn bod hyn yn digwydd yn y Bil Cynllunio. Mae’n siomedig iawn fod y Prif Weinidog yn credu fod gan awdurdodau lleol y pwer i wneud hyn eisoes. Mae’n amlwg nad yw hyn yn wir – mae nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys rhai Llafur, wedi gofyn i’r llywodraeth adfer y sefyllfa."

 

Ychwanegodd, “Bydd y gwrthbleidiau yn gosod cyfrs o welliannau i’r Bil Cynllunio i gyflawni hyn ac rydym yn gobeithio bydd y llywodraeth yn gallu eu cefnogi nhw.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net