'Angen gweithredu brys ar ddysgu Cymraeg ail iaith'

13/03/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Galw am weithredu brys ar addysg ail iaith

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu sylwadau Carwyn Jones gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am fethiannau dysgu'r Gymraeg fel ail iaith.

 

Croesawodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y ffaith fod y Prif Weinidog yn cydnabod yr angen am weithredu ar ddiwygio addysg ail iaith, "Fe gafodd y Llywodraeth gyfle i daclo'r problemau drwy gam cyntaf yr adolygiad cwricwlwm ynghylch llythrennedd a rhifedd.", yn ôl Ffred Ffransis. 

 

"Fodd bynnag, rydym yn falch iawn nad yw'r Llywodraeth wedi diystyrru argymhellion yr Athro Sioned Davies, a bod awydd gan Carwyn Jones i weithredu ar frys. Fel mae'r adroddiad yn dweud, mae hi'n unfed awr ar ddeg arnom ni."   

 
Ychwanegodd fod angen trawsnewid y sefyllfa bresennol gan sicrhau fod y gyfundrefn addysg yn sicrhau ffyniant y Gymraeg, "Wedi'r cwbl, os ydyn ni am i'r Gymraeg ffynnu yn y blynyddoedd i ddod, mae'n rhaid i ni drawsnewid y sefyllfa bresennol fel bod y Gymraeg yn dod yn etifeddiaeth i bob un sy'n dewis gwneud Cymru yn gartref iddyn nhw, nid y rhai ffodus yn unig. Rydym, a rhan helaeth o bobl Cymru, yn credu bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru, a dylai'r gyfundrefn addysg wireddu'r dyhead hwnnw."  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net