Enwebwch eich hoff lyfr a chyfle i ennill gwobr

Mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu hoff lyfrau, gyda chyfle ennill i pryd o fwyd mewn bwyty moethus. 

 

Mae cyfle i ddarllenwyr leded Cymru enwebu llyfrau, boed yn nofel neu yn gasgliad o straeon byrion, trwy gasglu ffurflen o’u llyfrgell neu siop lyfrau lleol. 

 

Cynigir gwobrau i’r enwebiadau sy’n cynnwys yr esboniadau gorau am eu dewis, yn cynnwys pryd o fwyd mewn bwyty moethus yng Nghymru a £50. 

 

Trefnir yr ymgyrch gan bartneriaeth rhwng Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd arbenigwyr a beirniaid llên a enwebwyd gan y sefydliadau yn ffurfio panel i ddethol o’r enwebiadau a dderbynnir ac yn cytuno ar y rhestr derfynol o glasuron cydnabyddedig, yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ystod yr haf.

 

Noddodd Jane Sellwood ar ran Gymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru: “Mae gan lyfrgelloedd cyhoeddus ystod o lenyddiaeth o safon uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg i gynnig i ddarllenwyr. Bydd paratoi rhestr o’r fath gyda chymorth darllenwyr yn hybu darllen, ennyn trafodaeth ar beth yw ‘clasur’ ac awgrymu deunydd i ddarllenwyr ‘newydd’. Bydd llyfrgelloedd trwy Gymru yn barod i gasglu enwebiadau darllenwyr i gefnogi’r ymgyrch cyffrous hwn.”

 

Ychwanegodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: ''Tra bod y Cyngor yn cefnogi a hyrwyddo gwaith awduron cyfoes mae hi bob amser yn bwysig i ni hefyd gofio am y clasuron sy'n cael eu darllen a'u mwynhau gan do ar ôl to o ddarllenwyr. Braf felly yw cael cefnogi'r ymgyrch hon gan awdurdodau llyfrgell ledled Cymru ac mae'n esiampl da o'r cydweithio sy'n digwydd i hyrwyddo llyfrau a darllen.''

 

Meddai Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae’n gwestiwn cyson i ni lên garwyr: beth i’w ddarllen nesaf? Mae silffoedd blaen siopau llyfrau a llyfrgelloedd yn llawn awgrymiadau o lyfrau sydd yn gwerthu’n dda neu cyhoeddiadau newydd sbon. Ond bydd y rhestr hon yn ail-gyflwyno’r clasuron Cymreig i ni, ac yn denu cynulleidfa newydd i’r llyfrau a ystyrir fel seiliau cadarn llenyddiaeth Cymru.”

 

Bydd yr ymgyrch Clasur Cymreig yn cael ei lansio ar Ddiwrnod y Llyfr, sef 5 Mawrth ac yn rhedeg hyd 30 Mai.

 

Gallwch llawrlwytho copi o’r ffurflen enwebu o safleoedd gwe Llyfrgelloedd Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Neu gallwch enwebu llyfrau ar Twitter trwy ddefnyddio'r hashnod #ClasurCymreig, neu drwy ebostio eich enwebiadau a’r rheswm dros eu henwebu at tynewydd@llenyddiaethcymru.org.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net