Iolo yn derbyn gradd anrhydedd gan Brifysgol Abertawe

28/01/2015

Categori: Addysg, Newyddion

Iolo yn ei gown

Cafodd yr arbenigwr adar a’r darlledwr adnabyddus, Iolo Williams ei wobrwyo gyda gradd anrhydedd gan Brifysgol Abertawe yr wythnos hon. 

 

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Athro Steve Wilks, Dirprwy Is-Ganghellor Dynodedig, “Mae Iolo yn dangos rhinweddau yr ydym yn ceisio datblygu a’u hannog ar bob lefel ym Mhrifysgol Abertawe i ychwanegu gwerth at brofiad y myfyrwyr."

 

Ychwanegodd, "Yn ystod ei gysylltiad 15 mlynedd â Phrifysgol Abertawe, mae Iolo wedi defnyddio ei broffil cyhoeddus i bwysleisio materion amgylcheddol a helpu’r Coleg Gwyddoniaeth i gyrraedd y gymuned ehangach."

 

Meddai Iolo am yr anrhydedd: “Rwy wedi gweithio’n agos â’r brifysgol ar nifer o achlysuron yn y gorffennol ac wedi fy syfrdanu gan y ddawn academaidd sydd ar y campws. I rywun fel fi nad oedd byth yn athrylith academaidd, mae derbyn y wobr hon yn fraint fawr.”

 

Mae’r darlledwr wedi cyflwyno dros 25 o gyfresi teledu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn cynnwys Tir Cymru, cyfres S4C dirnodol ar dirwedd Cymru. Ymhlith ei waith cyhoeddedig, roedd Iolo yn gydawdur y llyfr Birds in Wales, y llyfr cyntaf i goladu’r holl gofnodion am adar ar draws y wlad.

 

Hefyd, gweithiodd ar y canllaw llyfr poced cyntaf yn y Gymraeg ar adar Ewrop, canllaw lluniau yn y Cymraeg am fywyd gwyllt Prydain a chyfres o ganllawiau ar gynefinoedd i blant. 

 

Yn 2013, lansiodd Iolo Lwybr Bioamrywiaeth Prifysgol Abertawe a grëwyd mewn partneriaeth â Thîm Ymchwil Ecolog Adran Biowyddorau Abertawe. Yn gynharach y mis hwn, tynnwyd sylw at Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Campws Singleton yn Iolo’s Great Welsh Parks. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net