Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caerdydd

23/01/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Croeso gofalus

Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas â darparu ysgol gynradd Gymraeg yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna.

 

Croesawodd Jo Beavan-Matcher, Cadeirydd Ymgyrch TAG y datblygiad,   “Rhaid nodi bod y cynnig i sefydlu dosbarth cychwynnol i agor yn y gymuned leol erbyn Medi 2015 i’w groesawu."

 

Gyda'r lleoliad y dosbarth cychwynnol hefyd yn ffafrio, dywedodd, "Mae’n argoeli'n dda ei bod wedi lleoli yn Ysgol Ninian Park, cartref Ysgol Gymraeg Tan-yr-Eos gynt, gan sicrhau darpariaeth fydd yn hygyrch a chyfleus i nifer o deuluoedd yr ardal.

 

Ond mae'n gweld fod angen sicrhau digon o leoedd o'r cychwyn, "Pwysleisiwn bod angen sicrhau nifer digonol o leoedd o’r cychwyn cyntaf, gan fod patrwm twf y gorffennol yn yr ardal hon yn cyfiawnhau a phrysuro’r angen dros agor ysgol ddwy ffrwd fwy neu lai ar unwaith."

 

Siom

 

Ond mynegwyd siom na fydd lleoliad parhaol tan 2017, "Un siom amlwg yw’r ffaith na chaiff yr ysgol leoliad parhaol tan 2017, er bod addewid am ysgol erbyn 2016. Ynghlwm â hynny mae’n drueni bod oedi’r Cyngor hyd yma wedi golygu na fydd modd cynnal ymgynghoriad statudol tan ar ôl etholiadau San Steffan ym mis Mai, fydd yn cyfrannu at oedi’r broses ymhellach.”

 

Dim cefnogaeth


Ni chafwyd cefnogaeth gan wleidyddion y ward i'r ymgyrch yn ôl Huw Williams, Ysgrifennydd TAG,  “Wedi cyfnod hir o drin a thrafod manteision ysgol wedi'i chyfuno gydag adnoddau hamdden yn Channel View, wrth reswm mae yna siom nad yw bellach yn ystyriaeth gan y Cyngor.  Wedi dweud hynny, oherwydd cymhlethdodau'r fath brosiect, roedd yna angen dirfawr am weledigaeth a chefnogaeth gan wleidyddion y Ward, na chafwyd byth mohoni."

 

Ychwanegodd, “Edrychwn ymlaen i ymateb yn ffurfiol i’r ymgynghoriad statudol arfaethedig ac i barhau i gynnal deialog adeiladol gyda’r Cyngor wrth symud yn nes tuag at agor ysgol Gymraeg newydd i wasanaethu ardaloedd Grangetown a Thre-biwt.”

 

Bydd y cynigion hyn yn cael eu hamlinellu mewn adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn i Gabinet Cyngor Gaerdydd gwrdd ar 26 Ionawr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net