Pwerau dros ffracio yn dod i Gymru?

23/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Datganoli pwerau ffracio i Gymru?

Galwodd Dafydd Wigley ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i fwrw iddi gyda chadarnhau ei safbwynt ar ddatganoli rheolaeth dros ffracio o San Steffan i Gymru.

 

Gyda chonsensws traws-bleidiol yn tyfu o blaid trosglwyddo'r pwer hyn, mae'r Arglwydd Wigley wedi annog y llywodraeth i gyhoeddi "datganiad buan a diamwys" i gadarnhau y bydd hyn yn mynd yn digwydd.

 

Wrth ymateb i sesiwn holi yn Nhŷ’r Arglwyddi ddoe, dywedodd Dafydd Wigley, "Cadarnhaodd y gweinidog heddiw fod ystyriaeth yn cael ei roi i drosglwyddo cyfrifoldeb dros ffracio yng Nghymru i'r Cynulliad Cenedlaethol.

 

"Mae'n ymddangos fod cytundeb traws-bleidiol yn bodoli ar hyn, ac rwy'n annog y llywodraeth i wneud datganiad bwriad clir yn y ddadl yn y Ty Cyffredin ddydd Llun ar y Mesur Isadeiledd pan y bydd gwelliannau ar y mater o ddatganoli cyfrifoldeb dros drwyddedu echdynu nwy a materion yn ymwneud a hawliau mynediad mwynol yn cael eu trafod."

 

Mae Comisiwn Smith yn yr Alban eisoes wedi cadarnhau y bydd trwyddedu a chyfrifoldeb dros ffracio yn cael eu datganoli i Senedd yr Alban.

 

Mae Dafydd Wigley yn disgwyl i’r Llywodraeth roi yr un ymrwymiad i Gymru yn fuan. Meddai, "Rwy'n gobeithio y bydd llywodraeth y DU yn gwneud ymrwymiad o'r fath i Gymru mor fuan a phosib. Mae ASau Plaid Cymru wedi gosod gwelliannau i'r perwyl hyn fydd yn cael eu dadlau yn y Ty Cyffredin ddydd Llun."

 

Ychwanegodd, "Mae hi'n gwbl glir fod hwn yn fater hynod o arwyddocaol i gymunedau yng ngogledd ddwyrain Cymru ac yn ne Cymru sydd ar hyn o bryd yn byw dan fygythiad effaith ffracio ar eu cymunedau a gwerth eu cartrefi. Rhaid i'r llywodraeth roi terfyn ar yr ansicrwydd hyn gyda datganiad buan a diamwys."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net