14% o gynnydd mewn ymwelwyr i Gymru y llynedd

22/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Atyniad tanddaearol ym Mlaenau Ffestiniog

Croesawodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y ffigyrau diweddaraf yn dangos fod y nifer o ymwelwyr i Gymru wedi cynyddu 14% y llynedd.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: "Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dweud y cyfan.  Rydym wedi gweld bod nifer yr ymwelwyr â Chymru o dramor wedi cynyddu 14% yn naw mis cyntaf 2014 sy'n dangos ein bod o flaen y gad o ran denu ymwelwyr tramor wrth i farchnadoedd ddod at eu hunain. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd yn ein cyfran o ymwelwyr domestig.

 

"Yn ôl y ffigyrau, gwelwyd cynnydd o 9% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae'r rhagolygon i gyd yn awgrymu y gallai 2014 fod yr un mor llwyddiannus â 2013 – a oedd yn flwyddyn eithriadol i Gymru."

 

Cafodd hysbyseb teledu Croeso Cymru ei lansio yr wythnos hon, gyda’r bwriad o wneud yn fawr o fomentwm 2014. 

 

Meddai, ‘Mae'r ymgyrch hon yn canolbwyntio ar yr anturiaethau y gall teuluoedd eu cael yng Nghymru. Ein nod yw newid canfyddiadau pobl am Gymru a chodi ymwybyddiaeth am y gweithgareddau amrywiol sydd ar gael yn ein tirwedd ryfeddol. Mae digon o gyfleoedd i roi cynnig ar rywbeth newydd am y tro cyntaf."

 

Gan edrych ymlaen at  2015, dywedodd Ken Skates fod yna gynlluniau cyffrous ar y gweill, "Mae nifer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill eleni. Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i fuddsoddi mewn cynhyrchion eiconig sy'n meithrin enw da fel Surf Snowdonia, sef y llyn syrffio mewndirol cyntaf yn Ewrop a fydd yn agor yn 2015."

 

"Yn ogystal, mae nifer o atyniadau rhagorol newydd eraill ar y gweill yn 2015 gan gynnwys y parth weiren wib a'r trampolinau tanddaearol newydd yng ngogledd Cymru, ailagor Mwyngloddiau Aur Dolaucothi yn Sir Gaerfyrddin ac agor datblygiadau newydd yn Sain Ffagan, ein Hamgueddfa Werin."

 

Ychwanegodd, "Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar lwyddiant 2014 a chroesawu mwy o ymwelwyr i Cymru yn ystod 2015."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net