Caryl yn ei hôl

21/01/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden

Caryl yn ei hôl

Pa ffordd well o fyrhau'r gaeaf nag yng nghwmni cymeriadau doniol a lliwgar Caryl Parry Jones? Bydd y diddanwr amryddawn yn ei hôl gyda hen ffefrynnau ynghyd â rhai wynebau newydd yn Caryl a'r Lleill sy'n dechrau heno ar S4C.

 

Yn y gyfres, cawn gyfle i ddal i fyny gyda'r fam natur a'r mewnfudwr Val, sy'n teithio o gwmpas Cymru yn ei charafán gyda'i chymar Jojo. Bydd y fythol gyfoethog Veloria yn brolio am ei 'bargeinion' diweddaraf, y chwaraewr rygbi Cameron Jenkins yn hysbysebu ei 'aftershave' newydd a'r ferch ysgol afreolus Ffion Carlton-Lewis yn ôl gyda'i bratiaith liwgar.

 

Mae Caryl Parry Jones wedi bod yn wyneb cyfarwydd ar S4C ers blynyddoedd ac yn enwog am bortreadu gwahanol gymeriadau doniol, gan gynnwys y bythgofiadwy Glenys, Lavinia a Delyth yn y ffilmiau clasurol Ibiza Ibiza a 'Steddfod 'Steddfod.

 

Fel yr esboniodd,  "Rwy'n gobeithio bod pobl yn gweld eu hunain neu bobl maen nhw'n eu hadnabod yn y cymeriadau – dim ond hwyl ydy'r cyfan. Mae'r cymeriadau yn unigryw i Gymru achos rwy'n credu bod yna rai pethau sydd ond yn ddoniol i'r Cymry Cymraeg – nid yw popeth yn cyfieithu."

 

Ymhlith y cymeriadau newydd mae Anita, mam o Gaerdydd sy'n gefnogol iawn o'r Gymraeg, er nad yw hi'n medru'r iaith. Yn dilyn yr apocalyps, mae'r trigolion sydd wedi goroesi yn Y Rhyl yn parhau i grafu ffordd o fyw, ac fe fydd 'Bamps', tad-cu Cameron Jenkins yn rhoi pregeth wythnosol ac yn rhoi'r byd yn ei le. Ac wrth gwrs bydd brenhines y pethe, Sioned Grug, yn ôl ac yn trafod pob dim yn ei rhaglen newydd i fenywod, 'Bwrlwm'.

 

Ar ddiwedd pob pennod, bydd Caryl a'r criw yn perfformio cân ddoniol wreiddiol i gloi'r rhaglen. "Er nad oes caneuon rhwng y sgetsys yn y gyfres hon, mae'r gân olaf yn gyfle i mi i gyfuno'r comedi â'r gân. Yn sicr, mae yna rywbeth i bawb yn y gyfres hon," meddai Caryl.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net