Dim bwriad i gynnwys y Ddraig Goch oherwydd costau

12/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Alun Cairns yn gwrthod y Ddraig Goch

Yn dilyn erthygl yr wythnos diwethaf gan Lleol.Cymru, mae Llywodraeth Prydain wedi ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru yn y Senedd yn gwrthod galwadau i gynnwys y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru ar sail y gost. 

 

Er fod yn agos i 6,000 wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yma, mae Swyddfa Cymru wedi gwrthod y dewis i roi y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru. 

 

Dywedodd Alun Cairns, Gweinidog Swyddfa Cymru nad oedd hi’n fwriad i gynnwys y Ddraig Goch, "Sicrhaodd Swyddfa Cymru bod y Weinyddiaeth Drafnidiaeth yn ystyried a ddylai pobl gael dewis pa faner genedlaethol yn y DU i gael ar eu trwydded."

 

Ond ychwanegodd, "Ond dangosodd y gwaith fod costau cynnig y dewis yn ormodol. Roedden ni yn awyddus i sicrhau bod costau yn cael eu cadw cyn ised ag oedd yn bosib."

 

Roedd Plaid Cymru eisoes wedi dweud y byddant yn gwrthwynebu’r penderfyniad i beidio rhoi’r opsiwn i gynnwys y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru. 

 

Mae Lleol.Cymru yn credu y dylai'r Ddraig Goch gael ei chynnwys ar drwyddedau gyrru newydd.  Gellir canfod y ddeiseb yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net