£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg

09/01/2015

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn cymorthdal

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd dros £3.6 miliwn o nawdd yn cael ei neilltuo ar gyfer hybu’r Gymraeg yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf gyda’r Mentrau Iaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr ac Urdd Gobaith Cymru i gyd yn elwa o’r cymorthdal. 

 

Ymhlith y sefydliadau fydd yn elwa yw Hunaniaith sy’n hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd, Menter Bro Dinefwr; Menter Caerdydd er mwyn ariannu’n rhannol gost o gynnal ail ddiwrnod Gŵyl Tafwyl gyda Menter Dinbych hefyd yn derbyn arian. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn grant ychwanegol ar gyfer cyflawni prosiectau cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg newydd. 

 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog yn ogystal fanylion y 12 prosiect llwyddiannus a fydd yn elwa o’r Gronfa Arloesi Bwrw Mlaen sydd werth £300,000 yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd y prosiectau yn hybu ac yn creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol ac mewn bywyd bob dydd.

 

Dywedodd y Prif Weinidog fod y cymorth ariannol yn help i hybu'r Gymraeg,  "Dyma becyn sylweddol o gymorth ariannol a fydd yn helpu â’r gwaith o hybu’r Gymraeg mewn trefi a chymunedau ar draws Cymru yn ystod 2015-16. Mae’r Llywodraeth yn awyddus i sicrhau iaith fyw sy’n ffynnu a bydd yr arian hwn yn ein helpu i gyflawni’r ymrwymiadau sydd wrth wraidd Bwrw Mlaen.”

 

Bydd y nawdd hwn yn debyg o leddfu pryderon rhai sy'n teimlo fod angen arian ar gadarnleoedd y Gymraeg, gyda nawdd wedi'i neilltuo ar gyfer prosiectau yng Ngwynedd a Môn. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net