Yr ymgyrch dros ysgol yn Grangetown yn codi stêm

09/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yr ymgyrch yn codi stem

Mae’r ymgyrch i sefydlu ysgol Gymraeg yn Grangetown a Threbiwt yng Nghaerdydd yn codi stêm wrth i’r ymgyrch yr wythnos hon, annog ei chefnogwyr i anfon llythyr at aelodau allweddol o Gyngor Caerdydd. 

 

Mae’r llythyr sydd ar Facebook yn gofyn i'r awdurdodau gadw at eu haddewid, "Er bod y Cyngor wedi addo dosbarth cyfrwng Cymraeg inni ym mis Medi 2015, does yna ddim dewis o'r fath i rieni sydd yn danfon eu plant i ysgol y flwyddyn nesaf. Mae'n gywilyddus!"

 

Mae’r llythyr yn galw ar y Cyngor i fynd i’r afael â’r sefyllfa, "Unwaith eto mae cohort arall o blant sy’n methu cael mynediad at addysg Gymraeg o fewn eu cymuned leol, sy’n tramgwyddo eu hawliau addysgol sylfaenol. Galwaf ar y Cyngor i fynd i'r afael â'r sefyllfa ar unwaith, er mwyn sicrhau bod gan rieni ddewis rhesymol a phriodol ar gyfer ein plant erbyn Medi 2015, a bod y wybodaeth yn cael ei hysbysu mewn da bryd."

 

Derbyniwyd cefnogaeth i’r Ymgyrch gan aelodau o’r Sîn Roc Gymraeg yng Nghaerdydd yn cynnwys Cian Ciaran o’r Super Furry Animals, y gantores Kizzy Crawford a Llwybr Llaethog. 

 

Gellir canfod yr ymgyrch ar Facebook yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net