Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effaith niweidiol yn ôl Aelod Seneddol

09/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Aelod Seneddol yn cyhuddo'r glymblaid

Mae aelod seneddol wedi beirniadu cynlluniau y Llywodraeth Glymblaid yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan y Swyddfa Archwilio ddoe, a ganfuwyd fod newidiadau i fudd-dal tai - neu'r 'dreth ystafell wely' - yn cael effaith sylweddol ar gynghorau, cymdeithasau tai a thenantiaid yng Nghymru.

 

Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon wedi ymateb i adroddiad gan y Swyddfa Archwilio i effaith diwygio lles gan feirniadu pleidiau San Steffan am fabwysiadu mesurau niweidiol sydd wedi cael effaith anghymesur ar Gymru.

 

Wrth ymateb, dywedodd Hywel Williams: "Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu cynlluniau diwygio lles San Steffan megis y Treth Lloftydd sydd wedi niweidio Cymru'n anghymesur o'r cychwyn."

 

Mae Hywel Williams yn beio'r Blaid Lafur hefyd am adael i'r mesurau hyn fynd trwodd.

 

Meddai, "Dyma fesurau a gynigiwyd gan Glymblaid y Toriaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol ac sydd wedi pasio drwy Senedd San Steffan yn llawer rhy aml o ganlyniad i Lafur yn llaesu dwylo drwy beidio pleidleisio neu yn waeth, drwy bleidleisio o blaid fel yn achos y cap lles.

 

Mae Hywel Williams yn mynnu fod y toriadau wedi sicrhau colledion i gynghorau lleol. 

 

Meddai, ‘Mae'r adroddiad hwn yn cadarnhau fod y newidiadau wedi arwain at lot o golledion ond dim ennillion. Yn hytrach nag arbed arian, mae'r toriadau lles wedi gorfodi cynghorau Cymreig i wario arian ar ddelio gyda chanlyniadau polisi bler a byrbwyll."


"Mae'r mwyafrif helaeth o gynghorau ac asiantaethau tai wedi gorfod gwastraffu adnoddau yn delio gydag effaith y treth lloftydd, er enghraifft."

 

Ychwanegodd, Mae bron i dri chwarter ohonynt hefyd wedi adrodd cynnydd yn y nifer o dai gwag na ellir eu rhentu yn sgil y newidiadau hyn. Mae'r tai gwag hyn yn faich ar gymdeithas ac yn wastraff pellach o adnoddau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net