Neges at y flwyddyn newydd gan Brif Weinidog Cymru

02/01/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn edrych ymlaen at 2015

Yn ei neges at y flwyddyn newydd, fe fu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn bwrw golwg ar 2014 ac yn trafod ei ddisgwyliadau ar gyfer 2015.

 

Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn a fu i Carwyn Jones oedd ymweliad cynhadledd NATO i Gymru,

 

"Yn 2014 fe ddangoson ni Gymru i’r byd ac fe ddaeth y byd i Gymru. Drwy deithiau masnach i’r Unol Daleithiau, Canada, India a Japan, fe wnaethon ni helpu i greu miloedd o swyddi newydd o ansawdd, a’n huwchgynhadledd NATO ddenodd y nifer fwyaf o arweinwyr byd i’r DU erioed.

 

 

"Roedd llygaid y byd ar Gymru wrth i arweinwyr o bedwar ban weld beth yn union y gallwn ei wneud fel cenedl. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf i unrhyw un o arlywyddion yr Unol Daleithiau droedio pridd Cymru tra’i fod yn ei swydd. Roeddwn i’n teimlo fy malchder yn codi wrth i’r Arlywydd Obama ddweud wrth y byd bod Cymru yn wlad o harddwch eithriadol, pobl fendigedig a lletygarwch gwych. Dwi’n cytuno â’m holl galon."

 

 

Roedd y Prif Weinidog yn awyddus i bwysleisio llwyddiant Llywodraeth Cymru i sicrhau fod myfyrwyr yn osgoi baich dyledion yng Nghymru, "Ym myd addysg, fe welon ni’r canlyniadau gorau erioed i ddisgyblion Cymru, ac mae ein system ffioedd dysgu yn golygu bod miloedd yn fwy o’n myfyrwyr yn cael osgoi baich dyledion na allan nhw eu rheoli.

 

 

Wrth i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru wynebu ymosodiadau gan wleidyddion yn Llundain fel David Cameron yn ystod 2014, fe amddiffynnodd Mr Jones y gwasanaeth iechyd.

 

 

Meddai, "Fe aethon ni ati fel lladd nadredd i warchod ein GIG rhag ymosodiadau annheg a di-sail – ac rydyn ni wedi buddsoddi mwy nag erioed o’r blaen i sicrhau bod gan y sefydliad hwn, sydd mor annwyl inni, yr adnoddau sydd eu hangen arno er mwyn gallu ymateb i’r heriau sy’n sicr o’n blaen.

 

 

"Rydyn ni wedi creu cyfreithiau newydd ar gyfer tai a gofal cymdeithasol a fydd yn gwneud Cymru yn lle mwy diogel a theg. Ac rydyn ni wedi cymryd camau i warchod cyflogau gweithwyr fferm ac wedi sicrhau Cyflog Byw ar gyfer holl weithwyr y GIG yng Nghymru.

 

 

Cynnig Gobaith

 

 

Gan edrych ymlaen at 2015, mae'n gobeithio y bydd pobl led-led Cymru yn manteisio ar yr adferiad economaidd. "Does dim dwywaith bod yna bethau anodd yn ein hwynebu. Mae gormod o bobl yn dal i stryffaglu i gael dau ben llinyn ynghyd, ac i fanteisio ar yr adferiad economaidd. Ein gweledigaeth fel Llywodraeth Cymru yw gweithredu drostyn nhw, a chynnig gobaith iddyn nhw, hyd yn oed mewn cyfnod o heriau aruthrol a chyllidebau sy’n crebachu."

 

 

Fe ychwanegodd fod cyfnod euraidd Cymru eto i ddod, "Dwi ddim erioed wedi cyd-fynd â’r syniad mai cyfnod diwydiannol Cymru oedd ein cyfnod euraid. Mae’r amser gorau eto i ddod. Dwi’n siwr o hynny. Mae dyfodol bywiog ac egnïol o’n blaen yma yng Nghymru. Mae 2015 yn mynd i fod yn flwyddyn wych i’r genedl hon. Blwyddyn newydd dda ichi i gyd."

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net