Eira ar Ŵyl San Steffan yn ôl y Swyddfa Dywydd

26/12/2014

Categori: Newyddion

Eira ar Ddydd Gŵyl San Steffan

Ni welwyd Nadolig gwyn eleni, ond mae posib y gwelwn drwch o eira mewn rhannau o Gymru ar Ŵyl San Steffan. 


Yn ôl y Swyddfa Dywydd,  disgwylir i eira, eirlaw a glaw ledu dros Gymru i gyd yfory, gan glirio dros nos. Mae yna rybudd melyn ar gyfer y gogledd, y canolbarth, a rhannau o'r de ddwyrain drwy'r dydd, lle y rhagwelir y bydd eira yn disgyn.

 

Mae yna ansicrwydd am faint o eira a ddaw, ond mae'n bosib y cawn hyd at 10 centimedr yn y mannau hynny, gyda pheryg o rywfaint yn disgyn ar dir isel. Wrth i'r eira glirio gyda'r nos, mae disgwyl iddi rewi'n galed. Mae'r swyddfa dywydd yn eich rhybuddio i gymryd gofal os byddwch yn bwriadu teithio yfory.