Ffotograffwyr y dyfodol yn cael eu gwobrwyo

llun Sheryl Ewe 17 oed o Fro Morgannwg

Daeth chwech o bobl ifanc i'r brig o blith 200 o geisiadau trwy Gymru ar ôl llwyddo i grisialu’r enghreifftiau gorau o amgylchedd Cymru drwy'r lens.

 

Cafodd yr enillwyr werth £450 o dalebau siopau’r stryd fawr. Testun y gystadleuaeth oedd dangos eu ffrindiau yn mwynhau’r amgylchedd naturiol ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Yn y categori cyntaf, i blant 11 oed neu iau, Jacob Pearce, 10 oed, o Ysgol Gynradd y Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg, Pen-y-bont Ar Ogwr, a gipiodd y wobr gyntaf gyda’r llun llawn awyrgylch hwn o farcud yn cael ei hedfan ar draeth â chymylau yn gefndir.  Roedd y beirniaid yn edmygu sut yr oedd y ffotograff yn cynnwys yr holl elfennau naturiol – dŵr, tir ac awyr – i greu delwedd ddramatig.

 

Aeth yr ail wobr i Rosie Drinkwater, 10 oed, o Ysgol Gynradd Blaenbaglan, Port Talbot am ei ffotograff annwyl o’i chwaer gydag anifail y teulu ar y traeth. Dyfarnwyd y drydedd wobr i Elen Hughes, 10 oed o Geredigion, am ei ffotograff medrus o gysgodion ei ffrindiau tra’r oeddynt allan yn cerdded yn y wlad.

 

Yn y categori 12-18 oed, Sheryl Ewe, 17 oed, o Goleg Iwerydd ym Mro Morgannwg a gipiodd y wobr gyntaf gyda’i ffotograff trawiadol o ffrindiau yn rhedeg i’r môr ar fachlud haul. Roedd y beirniaid yn edmygu defnydd Sheryl o oleuni naturiol i greu delwedd bwerus.

 

Dyfarnwyd yr ail wobr i Nathan Pycroft, 15 oed o Ysgol Brynrefail yng Ngwynedd am ei ffotograff graddlwyd tywyll o’i gi yn edrych dros ddyffryn, ac aeth y drydedd wobr i Josephine Foong Hui Wen, 18 oed, o Goleg Iwerydd ym Mro Morgannwg am ei ffotograff ffrwydrol o grŵp o ffrindiau yn neidio i’r awyr ar y traeth.

 

 Dywedodd Sue Williams ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru fod y safon y ffotograffau unwaith eto yn uchel,

 “Fel bob amser, roedd safon y ceisiadau eleni yn syfrdanol, gyda thua 200 o blant yn anfon eu ffotograffau inni."

 

Ychwanegodd,  “Yn ogystal â dangos talent sylweddol, mae hefyd wedi bod yn rhagorol gweld plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn mynd allan i grwydro ein hamgylchedd a mwynhau popeth sydd yno – megis coed i’w dringo, dŵr i nofio ynddo a thraethau i chwarae arnynt."


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net