Prifysgolion Cymru yn rhagori

18/12/2014

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Prifysgol Caerdydd yn dod i'r brig

Cafodd rhestr anrhydeddus o'r prifysgolion sy'n rhagori mewn ymchwil eu cyhoeddi heddiw gyda Phrifysgol Caerdydd yn dod i'r brig ymhlith prifysgolion Cymru.

 

Daeth Prifysgol Caerdydd yn bumed ar y rhestr trwy Brydain sy'n cydnabod rhagoriaeth ar raddfa ryngwladol mewn meysydd ymchwil. 

 

Croesawodd yr Athro Amanda Coffey ran Prifysgol Caerdydd y cyhoeddiad: "Rydym wrth ein boddau fod ein hymchwil wedi dod mor uchel ar y rhestr. Rydym yn hynod falch am y gydnabyddiaeth o safon mewn meysydd ymchwil."

 

Ychwanegodd, "O blith uchafbwyntiau'r ymchwil yw'r modd yr ydym wedi datblygu rhaglen wrth ysmygu ar gyfer ysgolion ym Mhrydain er mwyn taclo'r cynnydd mewn ysmygwyr yn ei harddegau."

 

Daeth Prifysgol Abertawe yn ail wedyn ymhlith prifysgolion Cymru, gan ddod yn 22ain yn y rhestr, gyda Phrifysgol Bangor yn dilyn ar 41, a Phrifysgol Met Caerdydd yn bedwerydd yn safle 50 a Phrifysgol Aberystwyth yn safle hanner cant a phump.

 

Croesawodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes y newyddion am safon ymchwil Prifysgol Bangor, meddai, "Mae'r perfformiad ymchwil eithriadol hwn yn dod ychydig fisoedd yn unig ar ôl ein canlyniadau rhagorol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr lle daeth Prifysgol Bangor i'r brig yng Nghymru ac i’r seithfed lle yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad myfyrwyr."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net