Sêl bendith brenhinol i bwerau trethi newydd y Cynulliad

17/12/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Pwerau trethi newydd i Gymru

Croesawodd Prif Weinidog Carwyn Jones y cydsyniad brenhinol a roddwyd heddiw sy'n rhoi sêl bendith ar ddatganoli pwerau ariannol newydd i'r Cynulliad Cenedlaethol.  Am y tro cyntaf ers yr oesoedd canol, bydd gan Gymru drefn ar wahân ym maes treth.


Bydd Deddf Cymru 2014 fel y gelwid yn cynnig pwerau ariannol newydd i Gymru drwy ganiatáu'r Cynulliad Cenedlaethol i ddatblygu trethi Cymreig i gymryd lle treth dir, y dreth stamp a threth tirlenwi'r Deyrnas Uniedig. 

 

Bydd y ddeddf  yn caniatáu i Lywodraeth Cymru fenthyg hyd at £500 miliwn i’w fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf, a benthyg hyd at £500 miliwn arall i ymdrin â’r amrywiadau cyllidebol tymor byr.

 

Bydd yn galluogi i'r Cynulliad wneud trefn i greu trethi newydd fesul achos. Bydd hefyd yn rhoi’r pŵer i Fae Caerdydd alw refferendwm ar gyflwyno cyfradd treth incwm ar gyfer Cymru.

 

Gwelai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones y datblygiad hwn fel cam pwysig i Gymru,

Meddai,  "Mae rhoi Cydsyniad Brenhinol i Fil Cymru yn achlysur pwysig i ni fel y cam nesaf ar daith datganoli.Bydd y pwerau newydd yn y Ddeddf, sy’n cynnwys datganoli treth dir y dreth stamp a’r dreth tirlenwi, yn caniatáu i ni ddatblygu polisi trethi penodol sy’n deg ac yn diwallu anghenion pobl a busnesau Cymru."

 

Bydd y pwerau newydd yn hwb i'r economi, yn ôl Carwyn Jones,

"Bydd y pwerau benthyca newydd yn ffordd bwysig newydd o sicrhau’r seilwaith rydyn ni eisiau ei weld yn y dyfodol – ynghyd â’n cyllideb gyfalaf a chynlluniau cyllido arloesol – er mwyn rhoi hwb i’r economi a’n seilwaith."

 

Yn ddiweddar, mae'r pleidiau eraill wedi beirniadu'r angen am refferendwm arall, i ddatganoli pwerau, ond mae Mr Jones yn croesawu hyn,

 

"Mae Deddf Cymru 2014 yn rhoi’r pŵer i’r Cynulliad Cenedlaethol alw refferendwm ar ddatganoli treth incwm. Rwy’n croesawu hyn, ond mae’n rhaid i mi bwysleisio na all hyn ddigwydd nes i’r mater o gyllid teg gan San Steffan gael ei ddatrys."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net