Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth!

09/12/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy nos Wener 12fed o Ragfyr er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ynglŷn â’r Bil Cynllunio arfaethedig, wrth i Bwyllgor Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Senedd barhau’r craffu yng Nghaerdydd.

 

Mae cynllunio tai wedi bod yn bwnc llosg erioed yn y Gymru fodern, ac er hynny nid oes y teimlad bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried eu gwaith yn y maes o ddifri wrth gyflwyno’r bil; yn wir mae yna gymaint o bryder mae yna sôn am her gyfreithiol hyd yn oed!

 

“Gennym draddodiad balch o brotest yng Nghymru, ac mae’n rhaid i ni arddangos nad yw’r Bil Cynllunio ar gyfer Cymru yn ei ffurf bresennol yn dderbyniol,” meddai Ysgrifennydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg Tamsin Davies.

 

“Mae’n rhaid i’r Prif Weinidog a Llywodraeth Cymru wrando ar ewyllys y bobl; yn enwedig o ystyried bod bron i dri chwarter o’r bobl sy’n byw yng Nghymru yn credu y dylid penderfynu ar gynllunio tai newydd ar lefel lleol.”

 

Bydd ein cyfarfod Datblygu y Bobl Leol yr wythnos hon yn gyfle i grwpiau protest gwrdd i drafod y mater hollbwysig yma, ac fe fyddwn ni’n anelu i gyfansoddi a llofnodi llythyr cry’ ar y cyd i hela at y Llywodraeth yn dilyn ein trafodaeth.”

 

Yn ogystal â grwpiau lleol, bydd yna groeso cynnes i unigolion sydd â diddordeb yn y maes; felly mae’r Aelod Seneddol i Ewrop Jill Evans o Blaid Cymru yn addo i wrando ar ofidion y cyfarfod ac i ystyried y camau nesaf.

 

Am wybodaeth bellach, neu i drefnu cyfweliad / dod draw i’r cyfarfod

 

Nos Wener 12fed o Ragfyr 7yh, Gwesty Elan Valley Hotel, Rhaeadr Gwy

 

cysylltwch â david@cymunedau.org 07964 684 820.

 

#BilCynllunio ? (02920) 707 469 #DatblyguYBoblLeol

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net