Albwm newydd y Plu allan nawr!

Holl Anifeiliaid y Goedwig

‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’ yw ail albwm Y Plu - y band gwerin amgen o ardal Eryri, Gogledd Cymru ac mae’n cynnwys 15 cân ar thema anifeiliaid sy’n gymysgedd o ganeuon gwreiddiol, traddodiadol ac addasiadau o glasuron plant o Gymru.

 

Mae’r ddwy chwaer a brawd, Elan, Marged a Gwilym Rhys, yn canu mewn harmoni tri llais gyda dylanwad canu gwlad ac Americana yn amlwg. Aeth Lleol.Cymru i holi’r Plu am ei halbwm diweddaraf:

 

1. Beth oedd y syniad tu ôl i'r cysyniad i Holl Anifeiliaid y Goedwig?

 

Roeddem ni eisiau thema dda i'r albwm a fuasai'n tynnu'r holl ganeuon gyda'i gilydd ac fe benderfynem ni ar anifeiliaid. Gan fod pawb yn licio anifeiliaid ac mae'r caneuon yn rhai oesol, ddim yn bynciau hen ffasiwn.

 

2. Disgrifiwch steil yr albwm yma?

 

Lot o harmonïau a chymysgedd o offerynnau ond mae'r naws yn ysgafn a chwareus. Mae'n gymysgedd o ganeuon gwreiddiol, traddodiadol a'r hen glasuron.

 

3. Oes yna westeion ar yr albwm?

 

Cafodd pob sŵn ei greu gan Plu, yn cynnwys y garglo!

 

4. Pwy gynlluniodd y clawr?

 

Yvonne Amor wnaeth greu'r lluniau ar glawr a llyfryn yr albwm. Maen nhw'n hyfryd, pob un yn adlewyrchu'r caneuon yn berffaith.

 

5. Sut brofiad oedd cynhyrchu ail albwm?

 

Cawsom lawer o hwyl yn recordio'r albwm, yn enwedig yn arbrofi gydag offerynnau a synau gwirion.

 

6. Beth ydach chi isio 'Dolig?

 

Bysa cael mwy o amser gyda'n gilydd i ymarfer a 'sgwennu caneuon yn anrheg wych!

 

7. Uchafbwynt eleni? /Isafbwynt?

 

Mae gennym lawer iawn o uchafbwyntiau, roedden ni'n lwcus iawn i fod yn brysur iawn dros yr haf. Bosib bod chwarae yng Ngŵyl y Gelli yn un o'n ffefrynnau gan fod cynulleidfa hollol newydd yno.

 

Mi fedrwch wrando ar glipiau o’r albwm isod

 


 

Bydd eu gig nesaf gyda Al Lewis a'i ffrindiau, yn Eglwys St.John, Treganna, Caerdydd, ar 13eg o Ragfyr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net