Dathlu Dydd Sadwrn y busnesau bach

08/12/2014

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Ieuan Edwards, o Edwards o Gonwy

Dathlwyd dydd Sadwrn y busnesau bach dros y penwythnos er mwyn ysbrydoli a chefnogi busnesau bach ledled y wlad, gyda hyd yn oed 10 Stryd Downing yn trefnu marchnad o flaen ei drws ffrynt.  Aeth y cigydd enwog Ieuan Edwards, o Edwards o Gonwy i Lundain fel rhan o gynrychiolaeth busnesau bach i gymryd rhan yn y farchnad hon.

 

Fel yr eglurodd Ieuan “Gaethon ni ein dewis i fynd i 10 Downing St gan lywodraeth ganolig, ymhlith 100 o gwmnïau eraill  ledled Prydain fel esiampl o gwmni lleol.”

 

Credai Ieuan fod gan fusnesau bach rhan bwysig o fewn yr economi,

 

Ieuan Edwards o Edwards o Gonwy “Mae busnesau bach ar ben eu hunain yn fach wrth reswm, ond fel cyfanwaith rydym yn rhan allweddol o economi'r wlad ac yn cyflogi’n helaeth.”

 

Dechreuodd Ieuan Edwards ei fusnes yn 1984 yng Nghonwy ac mae bellach yn un o fusnesau mwyaf llewyrchus y dref gyda’i sosejys enwog, ac mae’n ymfalchïo yn y modd mae tref Conwy wedi datblygu’n le poblogaidd i fusnesau bach.

 

Meddai, “Mae Conwy yn le arbennig iawn oherwydd y nifer ac ansawdd y siopau preifat unigol sydd yna. Mae siopau sy’n arbenigo mewn gwin, siocled, dillad, tai bwyta da a hefyd mae yna gigydd gweddol dda yno hefyd!”

 

Mae Lleol.cymru yn croesawu'r diwrnod hwn fel dathliad o fusnesau bach ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond mae’n bwysig fod pobl yn gwerthfawrogi'r busnesau hyn ledled y flwyddyn a gwneud pwynt o siopa yn lleol wrth brynu anrhegion at y ‘dolig, boed yn addurniadau, yn llyfrau, yn gryno ddisgiau, yn emwaith, neu wrth brynu cynnyrch lleol gan eich cigydd, becws bara neu siop ffrwythau, heb anghofio ein caffis a’n bwytai. Cefnogwch yn lleol.

 

Gweler yr ymgyrch trwy Twitter.com ar hashnod  #SmallBizSatUK

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net