Y Pafiliwn Pinc yn ei le!

10/07/2012

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Mae’r Eisteddfod ar y gorwel ac ar ei ffordd i Fro Morgannwg, wrth i’r Pafiliwn Pinc gael ei godi ar y Maes ar hen dir maes awyr Llandw ger Y Bontfaen a Llanilltud Fawr. Mae gan yr awyr uwchben y Fro chwech o dyrrau newydd erbyn hyn ac fe fydd y rhain yn aros yno tan ar ôl y Brifwyl a gynhelir o 4-11 Awst.


Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, “Ychydig dros dair wythnos sydd i fynd cyn y bydd yr Eisteddfod yn cychwyn eleni. Fe’i cynhaliwyd yn y Fro y tro diwethaf yn 1968, ac mae cefnogaeth a chymorth y bobl leol a’r gwirfoddolwyr wedi bod yn ardderchog dros y ddwy flynedd ddiwethaf.


“Mae codi’r Pafiliwn Pinc – sy’n symbol eiconig o ddiwylliant Cymru – yn arwydd pellach bod y trefniadau ar gyfer yr wythnos yn dod ynghyd, a rydym i gyd yn edrych ymlaen am wythnos i’w chofio ym Mro Morgannwg ddechrau Awst.”

 Y Pafiliwn Pinc yn ei le!

 

Ffynhonnell: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led