Arbenigedd yn yr Angel

15/05/2012

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Yn sgil llwyddiant ysgubol y digwyddiad Rhwydweithio Rhwydd a gynhaliwyd yng Nghlwb y Quins yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar, cynhaliwyd ail rownd yn yr Angel, Llandeilo, ar 9 Mai ar gyfer grŵp newydd o entrepreneuriaid ifanc Sir Gâr.Cynhaliwyd y digwyddiad gan Tomas Marks a Linda Morris o’r prosiect Mentro. Caiff Mentro ei redeg gan Fenter Bro Dinefwr ac mae’n rhan o brosiect Entrepreneuriaeth Wledig Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr*, sy’n darparu cymorth busnes am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 30 oed. Trefnwyd y digwyddiad i roi cyfle i rwydweithio ac er mwyn i bobl busnes y dyfodol gael cyngor gan fusnesau sefydledig.Rhoddwyd 4 munud i’r entrepreneuriaid ifanc gyda phob un o’r mentoriaid busnes profiadol a oedd yn bresennol, o gwmnïau megis: Telesgop, Tinopolis, Y Stiwdio Gerdd/James Music, Angel, Heavenly, Emma Phillips Bridal, Online Sales Messages, Ynni Da, Cyfieithwyr Ac Ati, Cyfrifydd Ashmole & Co, Cyfreithiwr Agri Advisor, Akamuti Skincare ac Eileen Thomas, Gwarchodwr Plant o Ddryslwyn.ARBENIGEDD yn yr ANGEL

 

Dywedodd Owain Glenister, Dirprwy Brif Weithredwr Menter Bro Dinefwr: ‘Oherwydd arbenigedd y mentoriaid a brwdfrydedd y bobl ifanc cafwyd noswaith ddiddorol ac addysgiadol iawn. Roedd y bobl ifanc yn amlwg yn mwynhau’r cyfle i ddangos eu syniadau mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar. Mae’r cysyniad o ‘rwydweithio hawdd’ yn amlygu’r modd creadigol ac arloesol y mae’r prosiect Mentro yn estyn allan i entrepreneuriaid ifanc yn Sir Gâr wledig drwy roi cyfleoedd unigryw iddynt ddysgu o brofiad helaeth pobl fusnes leol. Nid yw’r sesiwn bedair munud gychwynnol ond yn ddechrau i broses ymgysylltu hirdymor a fydd yn cysylltu mentrau newydd a busnesau sydd eisoes yn bodoli yn Sir Gâr wledig.I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau Mentro yn y dyfodol, cysylltwch â Tomas Marks ym Menter Bro Dinefwr ar (01558) 825336 neu anfonwch e-bost tomasmarks@menterbrodinefwr.org.*Caiff y prosiect ei ariannu gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led