Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dywed Murphy Oil y bydd safle Murco yn cael ei ddigomisiynu

Mae llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd wedi rhyddhau datganiad ar y cyd yn mynegi eu siom aruthrol wrth glywed y newyddion bod yr ymdrechion i werthu purfa Olew Murco yn Aberdaugleddau wedi methu.

Mae'r newyddion yn golygu fod dyfodol 400 o swyddi yn y fantol.

Nos Fawrth dywedodd Murphy Oil, perchnogion Americanaidd y cwmni, fod y broses o gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group wedi methu.

Bydd y burfa yn Sir Benfro yn cael ei digomisiynu tra bod y cwmni yn edrych am brynwr newydd ar gyfer y safle.

Ond maen nhw hefyd wedi dweud nad oes dewis nawr ond i ddefnyddio'r safle ar gyfer storio a dosbarthu a bydd hynny yn golygu "diswyddiadau sylweddol."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, sydd hefyd yn aelod seneddol yn yr ardal: "Rydym yn hynod hynod siomedig. "

"Mae hi'n ymddangos fel mai hyn yw'r diwedd."

Dywedodd Edwina Hart Gweinidog Economi Cymru: "Mae hwn yn ergyd syfrdanol i staff purfa olew Murco, a chwmnïau sy'n cyflenwi'r burfa a'r cymunedau o amgylch Aberdaugleddau.

Newyddion drwg

"Ni fydd ein cefnogaeth i Murco a'i gweithlu'n dod i ben. Rydym ni wedi cydweithio gyda rheolwyr y cwmni ers 2010 er mwyn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i werthu'r burfa."

"Bydd gweithwyr sy'n ceisio am ailhyfforddant neu gyflogaeth yn derbyn cefnogaeth.Byddwn hefyd yn rhoi cymorth i gwmnïau cadwyn gyflenwi Murco er mwyn creu ac archwilio marchnadoedd newydd trwy raglen Busnes Cymru."

Dywedodd y cynghorydd Huw George, aelod o gabinet Sir Benfro wrth raglen y Post Cynta: "roeddwn yn gobeithio y byddai arwyddo yn digwydd a byddai dyfodol i'r safle. Ond mae heddiw yn newyddion drwg nid yn unig i'r 400 o weithwyr ond i'r sir gyfan.

"Mae'r trafodaethau wedi bod yn digwydd ar y lefelau uchaf, gyda llywodraethau yn cydweithio yn galed i geisio diogelu'r safle.

"Mewn ardal fel Caerdydd byddai hyn yn gyfystyr a cholli miloedd o swyddi."

Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal â 200 o weithwyr contract ychwanegol. Credir u bod y cwmni yn cyfrannu £30 miliwn i economi leol yn flynyddol.

Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphy: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu. Yn anffodus, er gaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.

"Mae hi'n gyfnod anodd ac rydym yn parhau i gefnogi ein gweithwyr cyflogedig cymaint ag sydd yn bosib."

 

Mae'r burfa yn cyflogi 400

 

Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net