Cyflwyno llythyr gan bobl Aberteifi i uwchgynhadledd COP26

19/10/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd llythyr yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Tref Aberteifi yn cynnwys neges o obaith oddi wrth bobl Aberteifi i'r cynrychiolwyr yn uwchgynhadledd hinsawdd ryngwladol COP 26 yn Glasgow ddydd Sadwrn yma.

Bydd yr uwchgynhadledd yn cael ei chynnal y mis nesaf a bydd arweinwyr a chynrychiolwyr o 197 o wledydd yn bresennol.

 

Bydd y llythyr yn dwyn y dymuniad diffuant y bydd cynrychiolwyr COP 26 yn ymrwymo i fesurau a fydd yn cadw'r byd ar lwybr i gyfyngu cynhesu byd-eang i'r dyhead o 1.5° C y cytunwyd arno ym Mharis yn 2015. Cludir y llythyr o Aberteifi i Glasgow gan y seiclwr brwd lleol, Peter Weldon, 54, o Gwm Cou, Trysorydd clwb beicio lleol Velo Teifi a chefnogwr Gwrthryfel Difodiant.

 

Sefydlwyd COP gyntaf gan y Cenhedloedd Unedig ym 1995 i ddelio â newid yn yr hinsawdd. Yn dilyn 40 mlynedd o rybuddion hinsawdd a 25 o drafodaethau hinsawdd rhyngwladol, mae allyriadau carbon o losgi tanwydd ffosil yn parhau i gynyddu. Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig “Cod coch i ddynoliaeth”.

 

“Mae'n hen bryd cymryd camau pendant,” meddai Pete. “Mae gan lywodraethau ddyletswydd i amddiffyn bywydau a lles eu dinasyddion. Byddaf yn gwneud y siwrnai hon i ddangos i arweinwyr y byd ein bod wir yn poeni am y penderfyniadau y byddant yn eu gwneud. Mewn gwirionedd nid yw'n gor-ddweud dweud y bydd y penderfyniadau fis nesaf yn helpu i lunio cwrs dyfodol dynoliaeth.”

 

Her feicio

 

Mae Pete wedi ymgymryd â'r her i feicio i Glasgow ar fyr rybudd gan fod Mike Davies o Sir Benfro a oedd yn wreiddiol yn mynd i wneud y daith feichus, wedi gorfod tynnu'n ôl, yn siomedig iawn, yn dilyn anaf llinyn gar  wrth hyfforddi. Bydd Pete yn beicio o dan faner Gwrthryfel Difodiant ac mae bellach yn cynyddu ei hyfforddiant ei hun. Mae'n gobeithio ymgysylltu â'r cyhoedd ar hyd y ffordd i godi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd, uwchgynhadledd COP a'i bwysigrwydd.

 

Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth i Pete, neu wylio trosglwyddiad y llythyr gan Gyngor Tref Aberteifi, bydd pobl yn ymgynnull y tu allan i’r Guildhall yn Aberteifi ddydd Sadwrn Hydref 23ain yn barod ar gyfer y cyflwyniad am 11.30.

 

Os hoffech ychwanegu eich llais i annog cynrychiolwyr COP26 i weithredu ar frys ar yr hinsawdd, bydd ralïau ledled y DU ddydd Sadwrn 6 Tachwedd, gydag un yng Nghaerdydd yn dechrau am hanner dydd wrth Neuadd y Ddinas. Bydd COP26 Coalition West Wales Hub yn cydlynu o'r ardal hon ac mae bysus yn cael eu trefnu i fynd â phobl yr ardal. Gellir cysylltu â nhw ar cop26hubpembrokeshire@gmail.com