Lowri Evans yn rhyddhau sengl newydd Hwylio'r gyda'r Lli

13/10/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd yr artist Lowri Evans yn rhyddhau sengl newydd Hwylio gyda'r Lli ar Hydref 22 ar Recordiau Shimi.

Mae Lowri Evans o Drefdraeth Sir Benfro yn gyfarwydd i gynulleidfaoedd miwsig Cymru fel artist dwyieithog sydd wedi bod yn ysgrifennu, perfformio a recordio ers amser.  

 

Mae Lowri wedi cael ei hyrwyddo ar BBC 6 Music, Radio 2, wedi perfformio ym mhobman o Ŵyl y Dyn Gwyrdd i Sesiwn Fawr, o King Tut’s yn Glasgow i’r Union Chapel; O Gymru i America. 

 

Cafodd Lowri ei eni a’i magu yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, ac mae nifer o’i chaneuon yn ymdrin â’i milltir sgwar. Un o’i chaneuon adnabyddus yw ‘Merch y Myny’ sy’n trafod ei magwraeth ar lethrau Carn Ingli a’i pherthynas ddwfn â’i hardal enedigol. Dros y blynyddoedd diwethaf mae yna newid mawr wedi digwydd i natur y gymdeithas yn Nhrefdraeth.  

 

Mae yna dŵf anferthol wedi bod yn nifer y tai haf a’r AirBnb’s yn y dref, ac mae canlyniadau hyn wedi creu heriau lu i drigolion y dref a’r ardaloedd cyfagos. Mae ‘na lai o Gymraeg i’w glywed ar y strydoedd, mae yn amhosib i bobl ifanc brynu tŷ a magu teulu a danfon eu plant i’r ysgol leol.
Mae’r gymuned bu unwaith yn fywiog yn prysur ddiflannu. Mae hyn wedi digwydd yn barod ym mhentref cyfagos Cŵm yr Eglwys.  

 

Cymuned fach y Parrog

 

Ysgrifenwyd geiriau ‘Hwylio gyda’r lli’ gan Hedd Ladd-Lewis, un arall a fagwyd yn y dref. Mae’r gân yn son am gymuned fach y Parrog, sef y traeth a’r porthladd wrth aber yr Afon Nyfer fu unwaith yn llawn bywyd. Bellach dim ond ychydig o dai sydd â goleuadau ynddynt, ac unig iawn yw hi i’r ychydig sy’n byw yno gydol y flwyddyn. Bellach ma’r olaf o’r trigolion ‘fel graean mân’ yn gyflym ddiflannu gyda llif yr afon. 
Ymateb Lowri yw’r gân i ddiwedd cymuned bywiog Parrog ei phlentyndod.  

 

Bydd y gân yn cael ei berfformio ar y Parrog ar y 23ain o Hydref fel rhan o rali wedi ei drefnu gan aelodau lleol o Gymdeithas yr Iaith i godi ymwybyddiaeth am yr argyfwng tai sy’n raddol ddinistrio ein cymunedau, ein hiaith a’n diwylliant ac sydd hefyd yn amddifadu y bobol ifanc rhag y cyfle i fyw yn eu milltir sgwar. 
Bydd 'Hwylio Gyda'r Lli' yn cael ei chwarae ar raglen Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru heno!