Cyhoeddi nofel newydd i blant gan Casia Wiliam

28/09/2021

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi Sara Mai a Lleidr y Neidr gan Casia Wiliam, sef dilyniant i Sw Sara Mai – y nofel a enillodd Gwobr Tir na n-Og eleni.

Mae’r ail gyfrol yn ymweld eto â Sw Halibalŵ ac yn rhoi’r cyfle i ni ddod i adnabod Sara Mai yn well ac i ddysgu mwy am gyfeillgarwch, cyfrinachau a phwysigrwydd peidio beirniadu pobl ar sail eu hedrychiad, yn ôl yr awdur Casia Wiliam.

Meddai Casia Wiliam: “Dwi wedi bod yn mwynhau nofelau ditectif yn ddiweddar, felly nes i feddwl y byddai’n hwyl cael dirgelwch yn Sw Halibalŵ, gyda Sara Mai a’i ffrindiau yn gwneud y gwaith ditectif! Mae nifer o’n hoff gymeriadau yn ôl, ond mae llawer o gymeriadau newydd hefyd gan gynnwys Tywysoges Jasmine (cariad newydd Seb) a Nisien y neidr wrth gwrs!”
Am ennill y Wobr Tir na n-Og, meddai Casia:
“Roedd ennill Gwobr Tir na n-Og 2021 yn fraint ac yn deimlad arbennig. Roeddwn i wir wedi gwirioni. Ond er mor hyfryd yw ennill gwobr, y peth gorau yw clywed cymaint o blant yn dweud eu bod nhw wedi mwynhau Sw Sara Mai.” 
Mae’r gyfres yn plethu ffraethineb a dwli (mae yna jiráff sydd yn ofn uchder yn y nofel gyntaf) gyda negeseuon pwysig.

Dywedodd Bethan Gwanas am Sw Sara Mai: “Mae ’na hiwmor hyfryd yma, a llwyth o ddigwyddiadau… Clincar!”

 

Cafodd Sw Sara Mai clod hefyd am gyflwyno prif gymeriad hil gymysg a thrafod hiliaeth. Meddai Casia:
“Mae’n bwysig bod ein llenyddiaeth yn adlewyrchu ein cymdeithas ni yng Nghymru heddiw, er mwyn i bob plentyn fedru adnabod eu hunain mewn llyfr. Mae angen mwy o amrywiaeth o fewn llenyddiaeth plant, ac yn arbennig hefyd bod angen i’r prif gymeriad fod o gefndir cymysg, nid dim ond yn gymeriad ymylol. Roeddwn i’n awyddus i drafod hiliaeth mewn nofel, heb i hynny deimlo fel ‘gwers’ fel petai.”
Mae Sara Mai a Lleidr y Neidr wedi’i hanelu at blant 7 i 11 oed. Mae rhywun wedi dwyn neidr werthfawr iawn o Sw Halibalŵ, felly mae Sara, Oli a’r criw yn dechrau ar y gwaith pwysig o geisio darganfod pwy yw lleidr y neidr. Fydd y plant yn dod o hyd i’r dihiryn? Ai rhywun diarth fydd yn gyfrifol, neu rywun sydd reit o dan eu trwynau?

 

Awdur


 
Un o Ben Llŷn yw Casia Wiliam. Wedi degawd yng Nghaerdydd mae hi bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon gyda’i gŵr Tom a’u meibion, Caio a Deri. Mae Casia’n fardd ac yn awdur sy’n ysgrifennu ar gyfer plant ac oedolion. Pan nad yw’n ysgrifennu mae’n gweithio i elusen ac yn mwynhau crwydro, sgwrsio a chymdeithasu.