Rhyddhau sengl newydd y band Papur Wal - Brychni Haul

23/09/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd sengl newydd Papur Wal 'Brychni Haul' yn cael ei ryddhau ddydd Llun yma, y sengl olaf oddi ar eu halbym gyntaf 'Amser Mynd Adra'

Disgrifia Ianto "Dyma ein hymgais ar ysgrifennu cân wedi'i ddylanwadu gan y Beatles cynnar. Roedd diwedd Haf 2020 yn amser rhyfedd i ni, roedd bywyd fel petai'n mynd yn ôl i ryw raddau o normalrwydd, symudon ni allan o'n tŷ a symudodd pob un i mewn gyda'n cariadon. Roedd hyn yn nodi rhyw fath o aeddfedrwydd, ond hefyd cyfnod o addasu ac anawsterau. Ceisiais ysgrifennu'n fwy toreithiog am arsylwi a myfyrio am bethau oedd yn digwydd yn y fan a'r lle. Neges gyffredinol y gân yw, dim ots pa mor wael all bethau fod, rydych chi'n aml yn cael amser gwell nag eraill a dylech chi fod yn cyfri'ch bendithion am hynny." 

 

Mae Papur Wal wastad wedi bod yn fand sy’n hudolus o unigryw. Yn cyfuno dylanwadau slacyr di-gyfaddawd gydag alawon pop heintus i ffurfio mosäig cerddorol sy’n hyfryd o amrwd. Yn gyfansoddiad sy’n un rhan Beatles cynnar, a’r rhan arall fel Lou Reed yn cyfleu ei holl erchylltra angerddol. Yr hyn sy’n uno eu caneuon o dan haenau diddiwedd o harmonïau a fuzz yw ei dyhead pybyr i wisgo eu calonnau ar eu llewys. 

 

Triawd power pop yw Papur Wal, sy’n wreiddiol o Ogledd Cymru ond wedi sefydlu yng Nghaerdydd yn 2017. Fel myfyrwyr yn y brifddinas daeth Ianto (llais/guitar), Gwion (llais/bas) a Guto (llais/dryms) at ei gilydd a daethant yn awyddus iawn i ddechrau troi eu hobsesiwn gyda cherddoriaeth yn allbwn creadigol, a gwnaethant hynny yn y blynyddoedd a ddilynodd trwy gigio, rhyddhau senglau ac EP, yn nodweddiadol o’r genhedlaeth newydd o artistiaid anhygoel yn y brifddinas. Artistiaid sy’n benderfynol o ddilyn taith greadigol ei hunain trwy gyfrwng eu mamiaith, ac yn ennill cynulleidfa ryngwladol wrth wneud hynny. Mae’r gynulleidfa hwn yn cael eu denu at Papur Wal oherwydd ei gallu i adrodd straeon ac i gyflwyno mynegiant cerddorol di-ystrydeb. 

 

Disgrifiwyd y band fel ‘ELO mewn damwain car â Slint’, ac yn cael clod gan BBC Radio 1 a BBC 6 Music, a dechreuodd y daith tuag at Amser Mynd Adra ar ddechrau 2020, gyda rhyddhau senglau Meddwl am Hi a Piper Malibu yn ail-gyflwyno Papur Wal fel arlwywyr y gân bop tri munud o hyd. 
Gyda chefnogaeth eu cynhyrchydd hir dymor Krissy Jenkins (Super Furry Animals, Cate Le Bon, H Hawkline) tu ôl y ddesg, mae Papur Wal wedi llwyddo creu albwm emosiynol ‘coming of age’. Yn debyg i ‘After The Gold Rush’ gan Neil Young, mae Amser Mynd Adra yn trafod aeddfedu i gyfnod yr 20au-ganol sy’n ymddangos yn wrthrychol fwy llwm, oddi wrth gyfnod mwyaf cyffrous eich bywyd. Yn ôl Ianto mae’r albwm yn trafod ‘symud i ffwrdd o fyw efo’ch ffrindiau i weddill eich bywyd, ofn methu allan, argyfwng dirfodol dyddiol, euogrwydd peidio gwybod beth i’w wneud nesaf, a’r ffordd newydd o fyw eich bywyd sy’n ei gwneud hi’n anoddach gwneud y pethau oeddech chi’n eu gwneud cynt’

 

Mae’r albwm yn agor gyda thriawd taranllyd Rhwng Dau Feddwl, Arthur a Meddwl am Hi sy’n cyfleu’n berffaith dicotomi perffaith Papur Wal. Mae dyheadau cyferbyniol i gofleidio’r dyfodol a’i ansicrwydd, a dal i geisio dal gafael ar orwelion ieuenctid yn creu naratif perthnasol ofnadwy sy’n llifo trwy Amser Mynd Adra yn ei chyfanrwydd. 
Roedd Meddwl am Hi a’i gwaith cordiau Big Staraidd yn nodi trawsnewidiad y band o rock amgen / art rock 90au i ysgrifennu trefniadau sy’n fwy pop 70au. Sefydlodd arddull bob sy’n amlwg mewn amryw o ganeuon ar yr albwm, ond yn benodol Brychni Haul sydd fel cân Beatles cynnar. 

 

Colli ei eiddo

 

Mae Andrea a Fi yn cyfeirio at Ianto yn colli ei eiddo am ddiwrnod, cyn ffeindio nhw ddiwrnod yn ddiweddarach ar wyliau yn yr Eidal. Cafodd ei fag yn ôl gyda llyfr nodiadau yn llawn cerddi byrion Eidaleg. “Nes i gyfieithu’r gerd i Gymraeg a Saesneg, a mae o reit ddwys a prydferth”. Mae’r albwm yn llawn o’r digwyddiadau damweiniol hyn sy’n disgleirio fel cyfleoedd i gysylltu a phrofi atgofion i’ch tywys uwch ben y cymylau duon. Cân sy’n brawf arall o hyn ar yr albwm yw Llyn Llawenydd, sydd fel awyr las y West Coast yn y 70au cynnar yn dawnsio ar y dŵr a’ch gwahodd chi fewn.

 

Mae fel Crosby, Stills and Nash i gyfeiliant diamser rhythmau Merseybeat. Y gân hafaidd berffaith hon oedd ymgais gyntaf Gwion (Llais / Bas) ac Ianto (Llais / Gitar) i ysgrifennu gyda’i gilydd. Mae’r gân yn sôn am “le lle ti’n mynd i efo’r bobl sy’n bwysig i chdi i ddianc rhag bob dim. Does dim rhaid iddo fod yn llyn, a di’r tywydd ddim bob tro’n berffaith, ond ti’n dod nôl yn teimlo’n well, a methu aros i fynd nôl eto”.
Mae Amser Mynd Adra yn albwm fydd yn eich gwahodd chi’n ôl dro ar ôl tro, boed hynny oherwydd alawon persain Arthur, chamber pop Haul Chwefror, swynoldeb byr-barhaus Penblwydd Hapus neu golled berthnasol Nôl ac yn Ôl. 

 

Mae Amser Mynd Adra yn cynnig empathi i’r gwrandäwr gyda lleddf a thristwch yn cydbwyso gyda geiriau chwareus, bachau heintus a synau cynnes. Byddwch yn barod i’w chwarae drosodd a throsodd a throsodd.