Bwca yn rhyddhau sengl Pwy sy'n byw'n y Parrog?

22/09/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd band Bwca yn rhyddhau sengl newydd egnïol ac amserol o’r enw “Pwy Sy’n Byw’n y Parrog?” ar ddydd Gwener Hydref 1af.

Ysgrifennwyd y gân gan Steff Rees, canwr-gyfansoddwr Bwca yn dilyn ymweliad gyda’r Parrog sef ardal glan môr Trefdraeth, Sir Benfro ym mis Mawrth 2018. Er fod y lle mor bert sylwodd Steff fod llawer o’r tai yn wag ac yn ymddangos fel tai haf neu dai gwyliau. O ystyried tranc y Gymraeg yn yr ardal a’i rhwystredigaeth personol o ran gallu prynu tŷ yn ei gynefin yn y gorllewin gwyllt aeth ati yn syth i ysgrifennu’r gân.  

 

Cân roc neu pync-roc 70au ei naws yw hon yn y bôn gyda riff gitâr fydd yn hala chi symud a geiriau grymus sydd yn awgrymu dylanwadau amrywiol Steff o’r gorffennol i’r presennol. Mae Bwca hefyd yn rhoi eu stamp unigryw hwythau ar y gân gyda’u hofferynnau pres sydd yn rhan amlwg o nifer o’u caneuon eraill. 

 

Recordiwyd y sengl hon yn Stiwdio Sain yn ystod gaeaf 2019-20 gydag Ifan Jones ac Osian Williams o gwmni cynhyrchu Drwm wrth y ddesg. Yn ogystal â Steff ei hun sydd yn canu a chwarae’r gitâr a’r sacsoffôn ar y trac fe glywch Rhydian Meilir Pughe ar y drymiau, Nic Davalan ar y gitâr fas, Ffion Evans ar y trwmped ac Ifan Jones sydd yn ymddangos fel gitarydd gwadd. 
Mi fydd y sengl yn cael ei rhyddhau ar label Recordiau Hambon ar ddydd Gwener Hydref 1af rhai wythnosau cyn rali ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth yn y Parrog ar Hydref 23ain. Nod y rali yw i ymgyrchu dros ddyfodol cynaliadwy i gymunedau Cymraeg ac mi fydd y gân yn cael ei chwarae ar y dydd. 

 

Band sy'n tyfu

 

Ers i Steff Rees sefydlu Bwca fel ei brosiect cerddorol yn 2017 mae Bwca bellach wedi tyfu i fod yn fand sydd wedi perfformio ar draws Cymru ac ar S4C yn ogystal â chael eu clywed yn rheolaidd ar BBC Radio Cymru. Fe rhyddhawyd albwm cyntaf Bwca yn ystod gaeaf 2020-21. 

 

Bydd 'Pwy Sy'n Byw'n Y Parrog?' yn cael ei chwarae am y tro cyntaf ar raglen Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru heno, a bydd Bwca yn sgwrsio gyda Lisa am y sengl ar ei rhaglen wythnos nesaf.