Mudiad iaith yn croesawu'r trafodaethau cydweithio rhwng pleidiau yn y Senedd

15/09/2021

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r trafodaethau sydd ar y gweill rhwng Llafur a Phlaid Cymru ac yn gobeithio bydd hyn yn gyfle i ailosod yr agenda ar gyfer polisïau i gefnogi’r Gymraeg.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd y mudiad: “Byddwn yn pwyso ar y ddwy Blaid i adnabod y trafodaethau hyn fel cyfle i ystyried gwir anghenion y Gymraeg er mwyn cyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr.”

 

Ymysg y blaenoriaethau, mae’r mudiad yn galw ar y ddwy Blaid yw i ddyrchafu statws Is-Adran y Gymraeg o fewn y Llywodraeth.

 

Mae'r mudiad o blaid ehangu addysg cyfrwng Cymraeg a chyflwyno rhaglen hyfforddi Cymraeg uchelgeisiol i staff sy’n gweithio ym maes addysg.Maent yn galw ar y Llywodraeth i lunio polisi cynllunio sy’n gwarchod y Gymraeg a mynd i’r afael â’r argyfwng tai.

 

Gweithredu ar fyrder

 

Maent hefyd yn galw ar y Llywodraeth i weithredu ar fyrder yn unol ag argymhellion adroddiad Dr Simon Brooks ar ail gartrefi. Ymhlith y blaenoraethau eraill yw iddynt ddatblygu cynllun Arfor fyddo’n hybu’r iaith a datblygu’r economi yng nhadarnleoedd y Gymraeg, ac ehangu’r Gymraeg yn y gweithle.

 

Mae'r mudiad yn awyddus i weld bod y Llywodraeth yn cryfhau statws yr iaith yn y sector breifat. Mae'r mudiad am weld cynydd mewn defnydd o’r Gymraeg yn y Senedd, gan gynnwys arweinyddion a gweinidogion.