Dyffryn Teifi yn ganolbwynt i bencampwriaethau beicio Cymru

14/09/2021

Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Yn dilyn Taith Prydain, mae Beicio Cymru yn cynnal dau ddigwyddiad mawr fel rhan o benwythnos llawn beicio yn ardal ysblennydd Dyffryn Teifi.

Cynhelir Pencampwriaethau Prawf Amser Cymru 2021 a Phencampwriaethau Rasio ar y Ffyrdd Cymru 2021 dros y penwythnos yng Nghastellnewydd Emlyn.

 

Fel rhan o'r prawf amser bydd y beicwyr yn teithio 24.6km (15.3 milltir) allan o Gastellnewydd Emlyn gan rasio i fyny ac i lawr Dyffryn Teifi. Bydd y ras ar y ffyrdd yn 12.3km (7.6 milltir) o hyd a bydd y ddau ddigwyddiad yn heriol i'r beicwyr sy'n cystadlu am grys beicio nodedig Pencampwr Cymru.

 

Mae'r prawf amser yn dechrau am 2pm ddydd Sadwrn yn Heol yr Orsaf ac yn gorffen yn Llandyfriog; a bydd y rasys ar y ffyrdd yn dechrau am 11am a 2pm ddydd Sul yn Stryd y Coleg y tu allan i’r orsaf heddlu ac yn gorffen yno hefyd gyda gwahanol lapiau i wylwyr fwynhau'r cyffro.

 

Bydd angen cau rhai o'r ffyrdd ar gyfer y rasys, felly cynghorir gyrwyr i gynllunio ymlaen llaw a gadael digon o amser ar gyfer eu teithiau. Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar hyd y llwybr.

 

Mae pobl yn cael eu hannog i fwynhau gwylio'r rasys ond cofiwch gymryd gofal ychwanegol a pharchu'r beicwyr yn ogystal â chymunedau lleol a chanllawiau diogelwch Covid-19. Bydd lleoedd parcio ar gael ym meysydd parcio canol y dref.
Mae Sir Gaerfyrddin yn prysur ddod yn adnabyddus fel Canolbwynt Beicio Cymru a dim ond yr wythnos diwethaf cynhaliodd Daith Prydain AJ Bell am y trydydd tro. Fel rhan o'r ras hon bu beicwyr gorau'r byd yn rasio drwy ardal hardd Dyffryn Tywi mewn digwyddiad prawf amser cyffrous i dimau fel rhan o gymal 3 un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf a mwyaf nodedig Prydain.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i gefnogi mwy o bobl i fod yn heini ac yn egnïol drwy feicio, wrth hybu twf twristiaeth beicio yn yr economi leol.
Mae tîm Actif y cyngor wedi bod yn gweithio'n agos gydag ysgolion yn yr ardal gan gynnig dosbarthiadau chwilbedlo a sesiynau beicio yn ogystal â beiciau a beiciau balans i blant iau.

 

Hwb mawr i'r ardal

 

Mae pencampwriaethau Cymru yn cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Castellnewydd Emlyn.
Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd, ac aelod lleol dros ward Cenarth: “Rwyf wrth fy modd bod Castellnewydd Emlyn a Dyffryn Teifi yn cynnal pencampwriaethau beicio Cymru. Wrth i ni ddod â mwy a mwy o ddigwyddiadau o'r radd flaenaf i Sir Gaerfyrddin ac arddangos yr hyn sydd gennym i'w gynnig, bydd yn hwb mawr i'r ardal, gan y bydd trigolion yn mwynhau'r digwyddiad a bydd busnesau lleol yn elwa arno.
“Fel cyngor, rydym am annog mwy o bobl i fwynhau beicio at ddibenion hamdden a theithio. P'un a ydych yn byw yn Sir Gaerfyrddin neu'n ymweld yn unig; yn feiciwr profiadol neu'n cymudo i'r gwaith; yn ceisio bod yn heini neu'n mynd allan am sbin hamddenol, mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.”
I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys mapiau llwybrau, ewch i wefan Beicio Prydain, sef britishcycling.org.uk, ac edrychwch ar ddigwyddiadau rasio ar y ffyrdd.