Cyhoeddi rhestr fer gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

18/06/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd neithiwr rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2021, ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol a BBC Radio Cymru. Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o bryd.

Er iddi fod yn flwyddyn anodd iawn i’r diwydiannau creadigol, mae safon yr albymau a ryddhawyd yn ystod y cyfnod o 31 Mai 2020 hyd at ddiwedd Mai eleni, yn arbennig o uchel, gyda chymysgedd amrywiol o gynnyrch ac artistiaid yn cyrraedd y rhestr fer.
 
Bu panel o feirniaid sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Y beirniaid eleni yw Dylan Cernyw, Dylan Hughes, Dylan Jenkins, Eilir Owen Griffiths, Ifan Davies, Marged Gwenllian, Marged Rhys, Nia Mai Daniel, Rhiannon Lewis a Tegwen Bruce Deans.
 
Cyhoeddir yr enillydd yn ystod Eisteddfod AmGen 2021, a gynhelir o 31 Gorffennaf – 7 Awst ar y cyd gan yr Eisteddfod a BBC Radio Cymru.
 
Yr albymau a ddaeth i’r brig yw:
·       Carw - Maske
·       Carwyn Ellis & Rio 18 – Mas
·       Cwtsh – Gyda’n Gilydd
·       Datblygu – Cwm Gwagle
·       Elfed Saunders Jones - Gadewaist
·       Jac Da Trippa – Kim Hong Chon
·       Mared – Y Drefn
·       Mr - Feiral
·       Mr Phormula - Tiwns
·       Tomos Williams – Cwmwl Tystion

 

Cyhoeddir y rhestr fer ar raglen Huw Stephens ar Radio Cymru nos Iau 17 Mehefin.  Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am y wobr maes o law dros yr wythnosau nesaf.
-diwedd-

 

Dyma'r rhestr fer yn llawn: 

 

Maske - Carw (Recordiau BLINC Records)

Ar ail albwm Carw - sef Owain Griffiths, gynt o Violas - gwelwn wyriad at sain cwbl electronig sy'n arddangos dylanwadau o'r nawdegau cynnar gan swnio yn gwbl gyfoes ar yr un pryd. Wedi'i gynhyrchu gan Llion Robertson o’r grŵp electronig Cotton Wolf, mae 'Maske' yn gasgliad o saith trac sy’n ceisio darlunio prydferthwch cefn gwlad Cymru, ble magwyd Owain, a’r teimlad ansicr o adael bro eich mebyd; cawn felly burdeb a thawelwch y wlad a phrysurdeb dinesig yn llinyn cyswllt sonig drwy’r albwm hyfryd hwn.
 
Mas - Carwyn Ellis & Rio 18 (Banana & Louie)
Am yr ail flwyddyn yn olynol mae rhythmau bossa-nova Carwyn Ellis & Rio 18 yn plesio, gydag albwm diweddaraf y cerddor amryddawn a'i ffrindiau - 'Mas’ - yn cyrraedd rhestr fer gwobr eleni. Gwelwn ochr mwy dwys a gwleidyddol ar yr albwm hwn wrth i Ellis drafod newid hinsawdd, boddi pentrefi Cymreig a llawer mwy, i gyfeiliant cerddoriaeth lawen a gorfoleddus Lladin-Americanaidd. Mae’n anodd gwrando ar 'Mas' heb wenu o glust i glust.
 
Gyda’n Gilydd – Cwtsh

Triawd gweddol newydd a ddaeth at ein gilydd yn dilyn sgwrs yn yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn 2019 yw Cwtsh.  Mae’r aelodau, Alys Llywelyn-Hughes, Siôn Lewis a Betsan Haf Evans wedi bod yn weithgar mewn gwahanol brosiectau cerddorol a grwpiau dros y blynyddoedd, a dyma ddod ynghyd er mwyn creu Cwtsh.  Mae’r tri yn dod â genres cerddorol amrywiol at ei gilydd, gyda’r cyfan yn asio’n hyfryd er mwyn creu sŵn a chaneuon sy’n sicr o apelio at gynulleidfa eang ym mhob rhan o’r wlad.

 

Cwm Gwagle - Datblygu (Ankstmusik)

Mae Datblygu dal yn gwthio ffiniau ar eu halbwm cyntaf mewn pum mlynedd, 'Cwm Gwagle'. Dyma’r wythfed albwm yn eu gyrfa deugain mlynedd o hyd. Fel yr arfer cawn farddoniaeth tafod ym moch, swreal a gwleidyddol gan Dave R Edwards, wrth i Patricia Morgan gynnig cyfeiliannau amrywiol, o’r electronig i’r acwstig i’r arbrofol. Gwelwn sylwebaeth ar y byd modern a’r hyn sy’n ein gwneud yn ddynol ryw drwy lygaid unigryw'r grŵp chwedlonol sydd bellach wedi cyrraedd rhestr fer y wobr tair gwaith.

 

Gadewaist - Elfed Saunders Jones (Klep Dim Trep)

'Chwech o’r gloch y bore ar ddydd Sadwrn o Ragfyr yn y flwyddyn hon – 1982. Mae’r mathemategydd, Deiniol Jones, ar fin deffro o drwmgwsg sydd hanner ffordd rhwng breuddwyd a hunllef.’ Awn ar antur sy’n ein harwain drwy hanes Cymru yn 'Gadewaist', yr opera roc gan Elfed Saunders Jones ddarlledwyd yn wreiddiol ar BBC Radio Cymru. Clywn hanes Deiniol, y Tywysog Llywelyn a’r peiriant amser ar y daith nostalgaidd hon yn ôl i’r saithdegau.

 

Kim Chong Hon - Jac Da Trippa (Recordiau Noddfa)

'Kim Chong Hon' yw albwm cyntaf Jac Da Trippa, sef un o sylfaenwyr y grŵp hip-hop boblogaidd o Gaernarfon, 3 Hŵr Doeth. Daeth albwm diwethaf y grŵp i restr fer 2020, gydag albwm unigol y rapiwr yn efelychu'r llwyddiant hynny. Gyda geiriau’r caneuon yn amrywio o fod am dafarndai yn nhre’r Cofis i sôn yn blaen am wleidyddiaeth Cymru, mae gwrando ar 'Kim Chong Hon' yn sicr yn brofiad doniol a difyr.

 

Y Drefn - Mared (Recordiau I KA CHING Records)

Mae 'Y Drefn’ - albwm unigol gyntaf Mared - yn gymysgedd o sawl arddull gwahanol, gydag agweddau o jazz, gwerin a pop yn cymysgu i greu albwm prydferth sy’n rhoi llwyfan i lais unigryw'r gantores. Mae’n record deimladwy ac emosiynol sy’n cydio’r gwrandäwr o linell leisiol gyntaf Mared yn 'Y Reddf' i ddiweddglo epig 'Dal ar y Teimlad'. Fel gymaint o albymau eraill recordiwyd yn Stiwdio Sain, Llandwrog, mae’r albwm yma yn hawlio ei le mewn unrhyw gasgliad, gyda Mared a’i llais yn serennu yng nghanol y cyfan.

 

Feiral - Mr (Strangetown Records)

'Feiral' yw trydydd albwm Mr, sef prosiect diweddaraf y cerddor eiconig Mark Roberts, cynt o'r Cyrff a Catatonia. Wedi’i ysbrydoli gan a’i recordio yn ystod pandemig Covid-19, mae’r record hon hefyd yn trafod sut beth yw hi i fod yn enwog yn y byd technolegol rydym yn byw ynddo heddiw; gwelwn sawl ystyr i’r teitl 'Feiral'.  Cawn hefyd amrywiaeth eang yng nghynnwys y caneuon, o’r gân brotest 'Saeson’, i’r gân serch 'Bregus’ i’r anthem roc 'Teigr Teigr’. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i Mr gyrraedd rhestr fer y wobr, gyda’r albwm 'Amen' ar restr fer 2020.

 

Tiwns – Mr Phormula (Recordiau Mr Phormula)

Mae ‘Tiwns’ yn delio gyda nifer o bynciau cyfoes ac yn gyfle i Ed Holden wthio ffiniau Hip Hop Cymraeg unwaith eto.  Mae’r albwm diweddaraf yma yn gyfle i Mr Phormula gydweithio gydag amryw o artistiaid amlwg eraill, gan gynnwys Lleuwen Steffan, Luke RV a Craze The Jack ymysg eraill, gydag arddull unigryw Ed yn treiddio drwy’r cyfan gyda llinellau bas trwm, synths dramatig a rhythmau cryf.Mae’r albwm hwn yn atgyfnerthu lle Mr Phormula ar flaen y gad yn y byd Hip Hop a cherddoriaeth yma yng Nghymru.

 

Cwmwl Tystion - Tomos Williams (Tŷ Cerdd)

Casgliad o gyfansoddiadau offerynnol jazz arbrofol yw 'Cwmwl Tystion' gan Tomos Williams. Dyma albwm sy’n gwthio ffiniau harmonig ac offerynnol er mwyn creu darluniau trawiadol o Gymru mewn oes a fu - gan gyfeirio at drychineb Tryweryn ac ymweliad Paul Robeson i’r Eisteddfod Genedlaethol - a darlun o beth yw hunaniaeth Gymreig. Mae’r ddeuawd i’r alaw draddodiadol 'Glyn Tawe' yn sicr yn amlygu’r themâu o berthyn sy’n amlwg drwy 'Cwmwl Tystion'.