Mali Hâf yn rhyddhau sengl newydd Fel y Blodau

27/05/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae'r artist Mali Hâf yn rhyddhau sengl newydd Fel y Blodau sydd allan ar label Udishido yfory.

Mae ‘Fel y Blodau’ yn dilyn llwyddiant ei sengl ym mis Ionawr. “Freshni/Refreshing”, a ddewiswyd fel ‘trac yr wythnos’ ar BBC Radio Cymru. Ers hynny, mae Mali wedi bod yn brysur yn recordio sesiynau arbennig ar gyfer gwyliau fel Tafwyl a Dydd Miwsig Cymru.

 

Cynhyrchir y trac gan Shamoniks wrth i’r pâr barhau i gydweithio, yn dilyn “Pili Pala”, a dderbyniodd cefnogaeth diweddar gan Huw Stephens ar BBC 6 Music. Mae geiriau Mali yn edrych yn ôl ar gyfnod o drafferth yn y brifysgol gyda phryder cymdeithasol. Roedd hi’n teimlo bod rhaid cario ymlaen i gymdeithasu a bod yndduddanol, er bod hyn yn gwneud pethau'n waeth. Roedd cael ffrind ger llaw yn gwneud byd o wahaniaeth. 

 

Geiriau yn golygu mwy fyth

 

Ers y pandemig, a’r cyfnodau clo, mae’r geiriau wedi golygu mwy fyth iddi ac roedd yn falch o blethu rhain a’r alaw unigryw, a chynhyrchiad ‘Shamoniks’. Y tro yma, mae’r curiadau wedi plethu gyda riffs gitâr ysgafn, a chordiau synthesizer chwyrlïol i gefnogi llais dihafal Mali.

 

Pan fo’r dyfodol mor ansicr, mae amgylchu dy hun gyda phobl “sy’n creu lliwiau mas o’r poen" yn hanfodol.